Motion om Endurobana | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om Endurobana

 

Ärendet.

Utvecklingen och kommande framtida planläggning av norra delen av området Filborna 33:2 m.fl. öster om Välavägen och söder om E4 medför sannolikt att endurokörningen måste upphöra på nuvarande plats. Ref. Dnr 471/2013
Anförande.

 

Vi Sverigedemokrater avser med denna motion till kommunfullmäktige att trygga endurosportens fortsatta existens både vad gäller träning och tävling. Enduro har förekommit på Filbornaområdet sedan 1980-talet och verksamheten är väletablerad. Vi Sverigedemokrater föreslår att staden i samråd med motorcykelfolket nyanlägger och etablerar en ersättningsbana. Förslagsvis på området/fastigheten sydväst Välabanan dvs. intill nuvarande motorbana, om kommande planläggning medför att endurokörningen ej kan fortgå på nuvarande plats.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

 

 

-Att värna motorsportens intressen i staden och att området/fastigheten i anslutning till Välabanan reserveras till en endurobana.
-Att området/fastigheten detaljplaneras som motorsportområde.

 
Bengt Lindahl

Dag Sundius

1 Kommentar

  1. Barbro Bruhn 24 mars, 2016 Svara

    mycket bra,,det behövs anknytas med FMCK med och med MC Lärare från våra Helsingborgs Trafikskolor att kunna använda vår endurobana,,jag tittade till där i veckan och det är viktigt våra FMCK och hemvärn har kunskap om tärrängen med frivilliga motorcykelkåren och Lotta som bilkåren bör vara med i detta bevara motorintresset med röda korset och ha även ha kvar vägsamaritutbildningen på Berga kasern med fmck och där har även vård och omsorg utbildning startat

    det är även vi SPBK Sweden med SPBK International som med djuravel med england och Sverige med ireland och Wales kan föra vänskaps träningar militärt som hemvärn och lantvärn tillsammans med spbk Hästar Helsingborg gällande alla djurarter som med våra hyresgästförening med foderkontrakt inhyser lantdjur som sällskaps djur för Militärpolisverksamhet med polisverksamhet med säpo och fbi kan utöka

Kommentera Barbro Bruhn Klicka här för att avbryta

E-postadressen publiceras inte.