Motion om en ny ljus, trygg och lättillgänglig stadspark | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om en ny ljus, trygg och lättillgänglig stadspark

 
I takt med att staden växer ökar behovet av större plats för rekreation, fritid och idrott.
Vi sverigedemokrater vill göra området sydväst om Fredriksdalsparken, från parkeringen i norr till Filbornavägen i söder, till en ljus, öppen och trygg stadspark. Som det är nu upplevs tyvärr detta område som en mörk och otrygg plats att vistas på.

Denna nya stadspark ligger centralt i staden och är lätt att nå både till fots, med cykel, buss eller bil. Parkeringsplatser finns.
Stadsparken ska vara så attraktiv att den kan användas tillsammans med evenemang på Helsingborgs Arena, Idrottsoasen, Ishallen och Olympia.

Mejeritomten i områdets södra del ska vara en del av den nya stadsparken.
Vi vill värna om och bevara koloniområdet vid Filbornavägen. Det är ett trevligt grönt kulturellt inslag i stadsbilden.
För att göra stadsparken mer lättillgänglig bör en bred och ljus gång-cykelväg anläggas i öst-västlig sträckning norr om koloniområdet och parallellt med Fredriksdalsparkens södra gräns. Man ska kunna se djuren som går och betar i Fredriksdalsparken från denna väg.

Den vackra allén framför Fredriksdalsparkens huvudentré ska bevaras och området med barnens trafikskola finnas kvar och vid behov vidareutvecklas. Den nya stadsparken ska vara en plats som marknadsförs för turister, en plats man längtar till för bl. a picknic och rekreation.

Denna motion är inte ett i detalj utarbetat förslag utan ska ses som en idéskiss som är öppen för fler förslag hur vi kan göra Helsingborgs nya stadspark attraktiv.

Vi sverigedemokrater yrkar

– Att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna, hur man kan göra en ljus, trygg, turistvänlig och attraktiv stadspark i enlighet med motionens intentioner.
_____________________                                                                                                                                            ________________________
Bengt Lindahl (SD)                                                                                                                                                                  Dag Sundius (SD)

4 Kommentarer

 1. Ewa Engstrand 8 september, 2015 Svara

  De vi nu behöver, dessa ljuspunkter i vår stad helt klart. Med tanke på denna utveckling som många är oroliga och rädda för, vad som kommer att hända i vårt land framöver.
  Min fråga till dig? Hur länge kan vår regering göra så här mot SD. vi är många som vill veta finns det verkligen inte något ni vi kan göra åt detta.
  Med vänlig hälsning Ewa Engstrand. PS. Vet att detta var en fråga utanför.

  • Författare
   Michael Rosenberg 9 september, 2015 Svara

   Så länge vi har en regering som inte SD sitter i så det får vi ändra på tills nästa val.

 2. Tornuggleman 8 september, 2015 Svara

  Just grönområden minskar i takt med effektivt billigt underhåll.
  Från 64 milj i skötsel/år i kommunens tjänst. Privatiseringen kostar oss nu över om jag hört rätt , dubbelt så mycket.
  PEABS parkarbetare fick bonus första året om man nådde 90 miljoner kronor. Mina vänner med övriga fick bonusen , då PEAB betalades av KOMMUNEN 124 miljoner på 9 månader.
  Flisförsäljningen är ochså lönsam.

  Utarmningen av stadens fauna minskar DRAMATISKT ! Bland fåglar minskar de även kraftigt internationellt.
  Men Rödstjärt, Flugsnappare, Törn o lövsångarte minskar.
  Våra igelkottar ?
  Hur många såg man i somras än överkörda ?
  Låt hellre grönområdena vara ”vilda” så det åtminstone finns tillstymmelse till NATUR i staden. Allt för många stora träd försvinner. Bl a då man tar bort all undervegetation, vilket binder jorden.
  Använd o utöka parken , men låt vissa delar vara ostörda.

  O ny gång- / cykelväg ?
  Bra, bara man inte rör befintligt parkområde .
  Vi som vill se vilda djur uppskattar att kommunen åtminstone gör små satsningar.
  Våtmarker vilka röjs med stora maskiner skördar MASSOR av liv. Och syftet är nog mer för avrinningsmöjligheter för framtida klimatförändringar.
  Använd staden alla platta tak för miljön.Sjukhuset har ju växtbevuxna tak där Strandskata, Fiskmås, tidigare Strandpipare
  Inget nytt. Vissa städer prioriterar även takområden för miljön.
  Den inhägnade delen kan fortsätta vara turistattraktion. Satsa pengarna för gratis inträde för ungdomar ÅRET RUNT !

  Och som ugglevän – varierad fauna lockar allt fler arter än kor o hönor . Staden har ett celebert häckpar av en art vi bara är några få som känner till.
  Men ALLA kan vid intresse dela upplevelsen att se vilda djur på nära håll. Inte bara TV.

  Tycker jag

  Annars är jag nöjd med de flesta kloka förslag SD framför

 3. Micke Carlsson 8 september, 2015 Svara

  Ett utmärkt förslag som harmonierar med den ökning av antalet invånare i Helsingborg vi ser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.