Motion om elektronisk informationstavla vid Arenan | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om elektronisk informationstavla vid Arenan

Helsingborg Arena är en av Sveriges modernaste arenor och är framför allt en satsning på idrotten. En huvudarena för inomhusidrott men också för konserter, kongresser och andra evenemang. Helsingborgs Arena är sammanbyggd med Idrottens hus som innehåller två fullstora idrottshallar. Detta gör Helsingborg Arena unik med sina fem fullstora idrottshallar under samma tak.

Många av stadens invånare kan konstatera att det förekommer olika stora evenemang i Arenan men få vet vad det är för evenemang. Staden investerar betydande belopp i ett Arenaområde men brister i den lokala informationen.

Med en elektronisk informationstavla finns möjlighet att komma ut med information och upplysning om olika evenemang. Fler kommuninvånare kommer att ta del av rådande evenemang vilket medför att staden får en presumtiv kundgrupp, kanske genom att gå in på stadens hemsida. Elektroniska informationstavlor medger att det är mycket enkelt att ändra information.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

 

-Att Helsingborgs stad i anslutning till Arenaområdet uppför elektronisk informationstavla i syfte att delge arrangemang.

 

 

 

 

Michael Rosenberg       Bengt Lindahl         Bo Söderström

2 Kommentarer

  1. Tornuggleman 24 maj, 2013 Svara

    Självklart !

    Varför inte vid stadens infarter ochså ?

  2. Carlanders Johansson 27 maj, 2013 Svara

    Räcker det med en tavla kanske ett WiFi nät för info å lägre kostnader för var och ens mobil nät som bör belastas mer men inte din plånbok?

Kommentera Tornuggleman Klicka här för att avbryta

E-postadressen publiceras inte.