Motion om E-anmälan av klotter | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om E-anmälan av klotter

Motion om E-anmälan av klotter

 

 

Helsingborgs stad antog den 14 december 2010 i kommunfullmäktige Målprogram för Helsingborgs stad D 772/2010.  Under rubriken 6 Övergripande mål punkt 17. anges att: Helsingborg ska ta ledningen som E-Stad. (Med försäkringskassan och skatteverket som förebild)

 

 

Entreprenaduppdraget med PEAB/Green föreskriver att upptäckt/påtalat klotter

skall saneras inom 3 arbetsdagar.  Klotter och olaga affischering skall saneras omedelbart  Dnr 369/2011 Avstämning med entreprenörerna omkring detta arbete har inletts. Uppfattningen är att mängden klotter inom Helsingborgs stad är mycket omfattande

Och att sanerade områden snabbt klottras ned på nytt.

 

 

Vid ett besök på Helsingborgs stads portal för e-tjänster kan konstateras att någon egen tjänst för e-anmälan av klotter och skadegörelse inte existerar.

 

 

I dagens samhälle där våra mobiltelefoner är kapabla till att filma, fotografera och vara ständigt uppkopplade föreslår vi att det på stadens hemsida möjliggörs att det på ett enkelt sätt går att e-anmäla/påtala klotter och skadegörelse samt därtill i förekommande fall bifoga bild.

 

 

 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

 

 -Att: det under vinjetten Helsingborgs stads portal för e-tjänster uppförs en egen applikation för anmälan av klotter/skadegörelse med förslagsvis motsvarande de åtta som finns nu.  

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna

 

 

____________________                                                           _________________                               

       Bengt Lindahl                                                                    Kjell Dahlin

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.