Motion om belastningsregister utdrag | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om belastningsregister utdrag

 

 

Att personer som jobbar med att ta hand om andra människor har ett extra stort ansvar kan vi nog alla vara överens om.

 Man kan då tycka att det är märkligt att vi inom Helsingborgs stad har olika regler för vad som gäller för anställda som ska jobba på stadens uppdrag att ta hand om i många fall utsatta människor. Samma regler ska givetvis gälla för alla oavsett om de är anställda av Helsingborg stad eller på entreprenörskap .

 Inom äldre och handikappsomsorgen så antog Helsingborgs kommunfullmäktige 2009 att utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas vid nyanställning. Detta saknas dock inom flera områden i Helsingborgs stad som jobbar med människor.

 Sverigedemokraterna yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar

 

-Att alla förvaltningar ska redovisa hur det är inom dess respektive verksamhetsområde med anställda och om de idag begär ut utdrag från belastningsregistret vid nyanställning samt vilka krav som gäller för de entreprenörer som anlitas.

 

 – Att förvaltningarna ska redovisa detta till kommunfullmäktige.

 

För Sverigedemokraterna

 

Kent Kjellgren                                                                                 Michael Rosenberg

 

 

 

 

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.