Motion om att utöka Bruces skog | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att utöka Bruces skog

Motion om att utöka Bruces skog

 

Helsingborg växer hela tiden vilket i sig är positivt men med denna tillväxt och förtätning så är det lätt att glömma bort våra framtida grönområden.

 

Viskängarna i stadens centrala delar som idag är så uppskattade, hade ju inte funnits till om det inte hade reserverats mark en gång i tiden för järnvägen. Nu blev det lyckligtvis ingen järnväg vilket vi är glada för men det visar tydligt att staden måste vara förutseende.

 

I Helsingborgs ytterområden så planeras det dåligt med grönområden tycker vi, var kommer de att finnas om 100 år om ingen tänker på dem idag?

 

Staden fick för en tid sedan en donation av Sven-Ingvar Bruce. Han var en person som tänkte just så och donationen lade grunden till Bruces skog.

 

Vi anser att staden bör köpa upp intilliggande områden som kan kopplas ihop med Bruces skog för framtida grönområden.

 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktiga besluta

 

 

 

-Att stadsbyggnadsnämnden ska utreda vilka områden staden skulle kunna lägga till Bruces skog för att säkerställa ett framtida grönområde samt att därefter återkomma till kommunfullmäktige med den utredningen.

 

 

För Sverigedemokraterna

 

________________                 ________________                               _________________

Bengt Lindahl  (SD)                 Dick Johansson (SD)                          Michael Rosenberg (SD)

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.