Motion om att underlätta för högstadieelever att nå målen i matematik | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att underlätta för högstadieelever att nå målen i matematik

Kunskaperna i matematik och andra grundämnen varierar enormt på högstadieskolor, både från
skola till skola och från elev till elev. I stora klasser är det därför svårt att ge alla elever den hjälp
de behöver, genomgångarna vid tavlan under lektionen kan för de ena eleven uppfattas som
enkel, medan det för den andra uppfattas som komplicerad.
En individanpassad matematikundervisning hade både gynnat de elever som ligger efter i
matematiken samtidigt som det hade hjälpt de elever som presterar bättre att nå ännu högre mål i
sin undervisning.
För i princip varje idrottsförening i staden är individanpassad undervisning ett självklart sätt för
föreningen att hjälpa sina adepter att nå dit de vill, detta från betydligt lägre åldrar än i detta
förslag. Skillnaden här, gentemot idrottsklubbarna, är att eleverna själva, och inte lärarna, ska välja
om de vill läsa grundnivå eller avancerad nivå.
Om vi på varje kommunal högstadieskola erbjuder eleverna två val: att läsa matematik för att nå
de grundläggande målen eller att läsa matematik för att nå de högre målen skulle detta gynna såväl
de högpresterande som de lågpresterande eleverna. På så sätt kan vi få fler elever att nå målen i
matematik, samtidigt som vi hjälper de högpresterande att nå ännu bättre resultat.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige
beslutar:
Att utreda möjligheten till samt kostnaden för individanpassad matematikundervisning på
Helsingborgs kommunala högstadieskolor.

För Sverigedemokraterna:
Pontus Andersson (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.