Motion om att tillskriva regeringen | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att tillskriva regeringen

Vårdnadsbidraget är ju en reform som Sverigedemokraterna har varit för ända sedan starten.

Vi har lagt motion om dess införande både 2007 och 2012 och även avgjort frågan till dess fördel så att den fick behållas under budgeten i Helsingborgs stad 2011.

Att föräldrar ska ha den möjligheten att själva få välja vilken form av barnomsorg de vill ha har vi ansett vara en självklarhet.

Treklövern här i staden och då framförallt Kristdemokraterna har ju klart drivit den frågan framgångsrikt och tack vare dem så infördes vårdnadsbidraget under förra mandatperioden och det ska de ha en stor eloge för.

Vi har dock alla parter enligt vår mening varit överens om att ersättningen på 3000 kr i månaden till de som väljer att ha vårdnadsbidraget är alldeles för lite för att ge full valfrihet.

Det är i grunden ett riksdagsbeslut som sätter ramen för detta men det kan alltid ändras.

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta

 

– att Helsingborgs stad tillskriver regeringen med en önskan om att Helsingborgs stad ska få bli en försökskommun med att höja ersättningen för vårdnadsbidraget från 3000 kr i månaden till 10 000 kr i månaden.

För Sverigedemokraterna

 

Michael Rosenberg                                                                                  Dick Johansson

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.