Motion om att ta bort de delade turerna inom vård och omsorg PÅ RIKTIGT | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att ta bort de delade turerna inom vård och omsorg PÅ RIKTIGT

Juni 2013 så beslöt Kommunfullmäktige i Helsingborg med stöd av oss Sverigedemokrater att delade turer inom vård- och omsorgsverksamheten inte får förekomma i de fall medarbetarna inte själv så önskar.

Problemet med detta beslut är att det inte avsatts några extra pengar till att genomföra beslutet och det har lett till att personalen fått välja mellan ”Pest och Kolera”. Man har fått erbjudande om att slippa de delade turerna om man istället kan tänka sig att jobba längre pass eller fler helger.

Det finns många yrkesgrupper som kan och orkar jobba längre pass men vård- och omsorgsyrket är inte ett av dessa eftersom det är så fysiskt och psykiskt påfrestande. (Inom åkeribranschen där jag jobbar skulle man säkert klara av 10-12 timmars pass men då skulle vi bryta mot lagen om arbetstidsregler som säger att vi får köra max 9 timmar per dygn)

Att jobba fler helger än vad man redan gör idag gör att många mot sin vilja väljer att fortsätta med de delade turerna av familjeskäl. På helgen vill man umgås med sin familj och sina vänner.

Så om vi i framtiden ska kunna rekrytera duktiga och engagerade medarbetare inom vård- och omsorgssektorn så måste vi skjuta till mer pengar så att vi kan anställa de undersköterskor som behövs för att kunna ta bort de delade turerna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

– Att Helsingborgs stad ger vård och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda vad kostnaden skulle bli för att genomföra beslutet att ta bort de delade turerna utan att kräva att personalen måste välja på längre arbetspass eller fler helger.

_________________________
Kent Davidsson
Ledamot vård- och omsorgsnämnden

1 Kommentar

  1. Patric 9 januari, 2015 Svara

    Man ska arbeta antingen dagtid 8 timmar eller schemalagt skifte inget annat! Basta!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.