Motion om att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att bli försökskommun för att låta elbilar köra i bussfilerna | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att bli försökskommun för att låta elbilar köra i bussfilerna

Den 8 mars 2016 inkom Sverigedemokraterna med en motion om att föreslå kommunstyrelsen att staden låter elbilar köra i stadens bussfiler. Med denna motion menade vi att en förändring av denna regel skulle innebära att staden skapade incitament för att fler invånare i staden skulle göra det aktiva valet att köpa en elbil för privat bruk.

I takt med att bilarnas batterier blir mer kraftfulla, laddningen går allt snabbare och bilarna sjunker i pris kommer marknaden på egen hand få fler människor att välja elbilen före bilar med andra typer av drivmedel. Med denna motion menade Sverigedemokraterna att vi skickar en tydlig signal till både stadens invånare och elbilstillverkare att vi tror på detta koncept.

En värld där vi minskar vårt oljeberoende och slipper bistå skurkstater med ekonomiska medel är en bättre värld. Dessutom minskar vi buller i städerna när våra fordon framförs med andra drivmedel än de traditionella.

I stadsbyggnadsnämndens ordförandemissiv framkommer det dock att en regelförändring krävs för att denna förändring ska vara tillåten. Med anledning av detta förstår Sverigedemokraterna att denna motion helt enkelt inte kan bifallas, utan måste beredas i en lagstiftande församling. Sverigedemokraterna vill dock pröva om kommunens partier tycker förslaget om elbilstrafik i bussfilerna är bra och föreslår därför att staden ska fråga regeringen om vi kan bli försökskommun för detta ändamål. Vi vill att Helsingborgs kommun ska gå i bräschen för en mer fossilfri fordonsflotta.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

Att: Kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att Helsingborg önskar bli en försökskommun för att låta elbilar köra i bussfilerna.

Att: Stadsbyggnadsnämnden tar fram ett förslag för att på smidigast möjliga sätt applicerar regelförändringen i de bussfiler de anser vara lämpliga för försöket.

 

_______________________
Pontus Andersson (SD)

1 Kommentar

 1. Tornuggleman, medlem 19 oktober, 2016 Svara

  Vad skaman säga ?
  Bussfilerna på t ex Stenbocksgatan med ljus som ett tivoli, har bara lett till att den ökansde trafiken nu rullar på andra gator . Vilka INTE är anpassade för ökade trafik.
  Kommunens miljömål är rent skrattretande. Kör jag tomgång mer än 1 minutblir det böter. Stadens alla trafikljus har betydligt längre röda intervaller, vilket medför ÖKADE föroreningar. Famkomligheten är bevisligen betydligt inskränkt för ordinarie trafik med stopp o tomgångskörning med extremt dålig luft för kringboende eller gående .
  Fusket med ”miljöbilarna ” är redan känt. Vem säger att en EL_/bensin-driven bil inte kör med bränslemotorn ? Stopp o tomgångskörning tar styggt på batterier .
  Tycker man ska skrota idiotin och få en stad med trafik UTAN stockningar eller ”rat – routs” .Skulle dessutom ”gröna vågar” introduceras skulle trafiken flyta ännu bättre.
  Några incitament för elbilar lär inte ske förrän de kostar mindre, har längre driftstid och lättare batterier. Lös dagens absoluta trafik-kaos (22 vägarbeten i Hbg) och snacka sen.
  Kostnaderna för omläggning lär mycket väl täcka en sköterskelön på akuten, vilket vilken kokosnöt som helst kan räkna ut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.