Motion om att inrätta ett större museum | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att inrätta ett större museum

Motion om att inrätta ett större museum

 

Motion om att inrätta ett större museum

 

Helsingborg 2011-06-17

 

 

Alltsedan Helsingborgs museum på södra storgatan stängdes 2002 så har staden i praktiken saknat ett museum i den stil som vi då hade. Idag så befinner sig större delen av de samlingar staden har i kulturmagasinet som allmänheten sällan har tillgång till.

 

Vi kan bara blicka söderut till Landskrona för att se ett bra exempel på ett tydligt och bra exempel på ett museum som finns där för stadens medborgare.

 

Idag så hänvisas vi till Dunkers kulturhus, där finns mycket bra verksamhet idag men tanken när man började bygga det var ju att det skulle ersätta det gamla stadsmuseumet och så blev det inte. Det är bara en liten del av huset som idag kan erbjuda utställning av den karaktären som vi tidigare hade att erbjuda i Helsingborg.

Det behövs ett museum idag som kan erbjuda plats för de samlingar staden har, vår historia och kultur i staden får inte vara nerpackat och bortglömt. Nya generationer måste få ta del utav detta.

Förslagsvis så skulle man kunna använda sig av den förträffliga tomten där tidigare saltkristallerna skulle byggas.

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta

 

-Att  Kulturnämnden får i uppdrag att inventera och utreda behovet av lokaler för ett museum i Helsingborg samt kostnad för detta  enlig skrivelsen samt återkomma till kommunfullmäktige senast den 31 december 2012 med detta.

 

 

 

 

____________________

Michael Rosenberg (sd)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.