Motion om att införa tjänsten Teletal i kommunens växel | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att införa tjänsten Teletal i kommunens växel

Motion om att införa tjänsten Teletal i kommunens växel

 

 

Helsingborg, den 4 April  2011

 

 

 

I Sverige idag finns det drygt Uppåt åtta procent av befolkningen som är dyslektiker, 60 000 stammar och 40 000 har talhinder,

 

När medborgare som har något eller några av de här problemen ringer till kommunen så är det lätt att deras avsikter kan missuppfattas. De kan ofta missuppfattas som att de är onyktra eller att de busringer för att nämna några exempel. Oavsett anledning så ska de inte behöva känna en osäkerhet för att kontakta kommunen och till och med kanske avstå från att kontakta kommunen för att man upplever att man kan ha svårt att få fram sitt ärende.

 

I ett 50-tal kommuner och landsting har man infört tjänsten Teletal. Det är en tjänst som erbjuder telefonstöd vid tal-, röst och språksvårigheter då den ena personen i samtalet är funktionshindrad och har behov av stöd för att genomföra samtalet. Tjänsten innebär att

en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtalet.

 

Tjänsten Teletal betalas helt med statliga medel. Kommunen kan behöva göra en mindre engångsinvestering, men sedan är det gratis. 43 000 samtal om året genomförs med Teletal.

Teletal är ett bra sätt att öka tillgängligheten i kommunen för medborgarna med tal-, minnes och språksvårigheter.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

 

 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa

tjänsten Teletal i kommunens växel.

 

 

Michael Rosenberg (sd)

 

Dick Johansson (sd)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.