Motion om att införa skolk sms | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att införa skolk sms

Motion om att införa skolk sms

 

Motion om att införa skolk sms

 

 

 

I dagens grundskola så finns det tendenser att en del elever ta chansen att skolka tack vare att

Kontakten mellan vårdnadshavarna och skolorna är för dålig. Då dagens elever är morgondagens framtid så bör vi också göra vad vi kan för att stävja alla möjligheter till skolk som beror på dålig kommunikation.

 

De som inte fullföljer skolan har svårt att få jobb och hamnar lättare i utanförskap och kriminalitet. Som exempel kan nämnas att en person som på grund av sjukdom eller missbruk inte kan försörja sig kostar 300,000 – 400.000 kronor om året. Det får kostnaden för skolk-sms, som kan förebygga frånvaro, att kännas väldigt kostnadseffektivt. Långtidsskolkare som inte återvänder till skolan kostar samhället mellan 12 och 15 miljoner kronor, enligt kalkyler som Skolverket låtit nationalekonomer göra. Det räcker med att lyckas i några fall för att detta ska vara en väldigt bra affär.

 

Göteborgs kommun införde år 2008 som första kommun ett system med skolk-sms vilket i stora drag har ansetts lyckat. Ett sådant sms kostar ca 45-50 öre styck. Tjänsten innebär att läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion och att de föräldrar, som anmält sig till tjänsten, sedan får ett sms där det framgår att eleven varit frånvarande.

 

Även i Stockholms stad har man infört ett sådant system och reaktionerna från lärare och föräldrar har generellt sett varit positiva.

För att ge föräldrarna ökad insikt i barnens skolgång samt att minska skolket bör varje skola erbjuda föräldrar möjligheten att få ett sms från skolan varje gång deras barn inte är närvarande vid en lektion.

Skolk-sms är ett kostnadseffektivt sätt att främja hög närvaro vid lektionerna och därmed få mer ordning i skolan. Den nya skollagen kommer dessutom att ställa krav på skolorna att, samma dag som en elev utan giltigt skäl uteblivit från undervisningen, redovisa frånvaron till föräldrar eller vårdnadshavare.

 

Om en elev i grundskolan, eller grundsärskolan, utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi,

 

 

Att Helsingborgs stads kommunala skolor ska erbjuda föräldrar och/eller vårdnadshavare information om ogiltig frånvaro via sms.

 

För Sverigedemokraterna

Michael Rosenberg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.