Motion om att införa paragraf 3 väktare i Helsingborgs stad | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att införa paragraf 3 väktare i Helsingborgs stad

 
Vi har i Helsingborg under några år observerat en kraftigt ökad närvaro av tiggare i staden. Många gånger är det tydligt att dessa personer kommer från länder utanför Norden och deras inverkan på stadsbilden är mycket negativ. Många människor känner ett starkt obehag att dagligen behöva möta dessa tiggare eftersom de ofta är väldigt påstridiga för att få passerande att ge dem ett bidrag.

Många näringsidkare har också besvär med dessa tiggare som står utanför deras entreer, vilket gör att kunder drar sig från att gå till deras butiker.
I Stadens kommunala ordningsstadgar så finns det ett förbud mot tiggeri men detta efterlevs inte eftersom polisen har en mycket låg prioritet för att se till så att detta förbud upprätthålls.

Vi Sverigedemokrater vill därför införa ordningsvakter som äger rätt att bortföra dessa individer från centrala Helsingborg enligt den kommunala ordningsstadgan.
Sverigedemokraterna föreslår:

Att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående.

För Sverigedemokraterna
Michael Rosenberg (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.