Motion om att införa fastighetsboxar i allmännyttans fastighetsbestånd | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att införa fastighetsboxar i allmännyttans fastighetsbestånd

                                                                                              Helsingborg 2011-11-01

 Motion om att införa fastighetsboxar i allmännyttans fastighetsbestånd

Bakgrund: År 2005 utfärdade Post- och telestyrelsen (PTS) en allmän förordning om att våra postoperatörer ska förmå fastighetsägarna att installera fastighetsboxar före den 1 januari 2011, och om fastighetsboxar inte installerades skulle dessa postoperatörer få rätten att hänvisa mottagarna att hämta sin post på ett utlämningsställe.  Denna förordning upphävde regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) i oktober 2008 med motiveringen att den samhällsomfattande posttjänsten inte ska begränsas.

Hur är det i vår omvärld?  Till exempel genomförde Danmark en lagändring 2004 och i Norge är fastighetsboxar norm sedan 50-talet. Sverige är numera ensamt i Europa om att ha kvar postutdelning via inkast i lägenhetsdörrarna.  FFF, anför att; Sverige är ett av två länder i den industrialiserade världen som brevbärare fortfarande måste dela ut post via trappspring och inkast i lägenhetsdörren.

Det nuvarande systemet med spring i trappor är inte acceptabelt från arbetsmiljösynpunkt. Detta har i olika sammanhang påpekats av Arbetsmiljöverket. Det finns åtskilliga forskningsrapporter som stödjer detta. Brevbärare löper 231 procents större risk att drabbas av besvär i höfter, ben och knän än lokalvårdare och sjukvårdsbiträden. Källa: Motion till riksdagen 2009/10: T309 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson

 Givetvis ska man göra undantag från principen att lämna posten vid dörren om personer är funktionshindrade eller har svårt att förflytta sig av andra skäl.

Fastighetsboxar innebär en högre säkerhet för de boende genom att brevinkastet i lägenhetsdörren kan sättas igen eller helt tas bort. De boende kan även ta emot större försändelser som annars måste hämtas hos postens ombud.

Det krävs tyvärr politiska initiativ med krav på fastighetsboxar. Att installera boxar vid nybyggnad och ombyggnad är bra men räcker inte för att uppnå resultat.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

-Att: Föreslå till  Kärnfastigheter samt därtill AB Helsingborgshem att de föregår med gott exempel och utarbetar en genomförandeplan på hur stadens flerfamiljshus skyndsamt kan förses med postboxar.

För Sverigedemokraterna  

 

 

____________________                                       ____________________

       Kjell Dahlin                                                        Bengt Lindahl

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.