Motion om att dela på kostnader för LSS boenden | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om att dela på kostnader för LSS boenden

I Helsingborgs stad så finns det en märklig ordning när det gäller hur staden hanterar de som behöver både missbruksvård och psykiatrisk vård samt äldrevård.

 

Det visar sig till exempel när en person som under många år har vårdats under socialnämndes regi under socialpsykiatrin för att sedan på ålderns höst inte längre behöver den vården utan enbart behöver äldre vård så kommer dessa personer ofta i kläm mellan Socialnämnden och Vård och omsorgsnämnden om vem som skall betala vården för vederbörande.

Socialnämnden anser inte längre att individen behöver vård från socialnämnden eftersom den individen bara behöver äldrevård emedan vård och omsorgsnämnden inte vill ha kostanden utan hänvisar bara till att det är vård av psykiatrisk karaktär som behövs.

 

Detta är givetvis inte ett acceptabelt hanterande. Sverigedemokraterna föreslår därför följande

-Att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta ett särskilt LSS boende för de antal nämnderna kan komma överens om för att ta hand om det här klientelet och att det ska bekostas med halva kostnaden var på respektive nämnd.

 

Dick Johansson                                                                         Michael Rosenberg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.