Motion om återvändande IS-terrorister till Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om återvändande IS-terrorister till Helsingborg

2019-04-09

Sverigedemokraterna Helsingborg inkom idag med en motion om att Helsingborgs stad ska arbeta fram riktlinjer för att förhindra att IS-terrorister som återvänder till Helsingborg erbjudas någon form av stöd. I motionen nämner vi att kommunens ekonomiska eller personella resurser ej ska tas i anspråk för personer som på något sätt stöttat den Islamiska staten.

Den som anslutit sig till en terrororganisation, vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle, har också vänt sig bort från vårt samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personers uppehälle i form av exempelvis försörjningsstöd, utbildning eller kostnader för boende.

Yrkandet i vår motion lyder att uppdra åt samtliga nämnder, beredningar och styrelser som berörs av eventuella återvändande IS-terrorister att arbeta fram riktlinjer för att förhindra någon form av stöd till dessa. Beslut om varje enskilt fall där återvändande föreslås inte ges stöd ska därefter fattas i de respektive nämnderna.

 

Motionen i sin helhet hittar ni här: Motion – Återvändande IS-terrorister

2 Kommentarer

  1. Leena R 9 april, 2019 Svara

    Mycket bra motion!

  2. Ulla och Tore Övemar 10 april, 2019 Svara

    mycket bra!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.