Motion gällande samhällsbetalda resor | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion gällande samhällsbetalda resor

Under alldeles för lång tid har de helsingborgare som är beroende av särskild kollektivtrafik, även kallad för färdtjänst och övriga samhällsbetalda körningar som idag utförs i region Skånes regi fått lida av det experiment som har pågått sedan 90 talet. Allt som oftast får man läsa och höra om människors tråkiga upplevelser när de ska försöka transportera sig i Region Skånes regi. Vi Sverigedemokrater anser nu på att det får vara slut på detta och att Helsingborgs stad återtar kontrollen över dessa transporter och säkerställer tryggheten och kvalitén igen.
Sverigedemokraterna anser att staden ska säga upp avtalet med Region Skåne gällande de samhällsbetalda resorna och ta över verksamheten själv.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

-Att Helsingborgs stad skall säga upp avtalet med region Skåne gällande samhällsbetalda transporter

 

Michael Rosenberg                                                    Dick Johansson