Motion gällande Funktionsupphandling – hållbar upphandling i Helsingborgs stad | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion gällande Funktionsupphandling – hållbar upphandling i Helsingborgs stad

 

Helsingborg 2012-12-04

När Trafikverket upphandlade nya Väg 50, E4 mellan Mjölby och Motala, valde verket en funktionsupphandling med drift- och underhållsansvar i tjugo år. Vägsträckan är ca 2,8mil lång och innefattar ca 40 broar varav den längsta är 620meter lång.

Funktionsupphandling innebär att man ställer funktionella krav på varan eller tjänsten som ska utföras, i stället för att definiera utförandet på det som ska upphandlas.

Upphandlaren tar hjälp av leverantörerna att hitta lösningar man själv kanske inte tänkt på.
Det viktiga är att definiera behovet, hur funktionen ser ut som beställare, men även att man bedömer om det som upphandlas verkligen uppfyller de önskade kraven.

Genom funktionsupphandling kan beställaren fokusera på funktionen och leverantören på tekniken och metoden.

Beställaren, som i det här fallet blir Helsingborgs stad kan beställa efter kraven som den färdiga produkten skall följa. Idag beställer man lite vara/objekt.

Förtydligande exempel: om man beställer byggnation av bostadshus och sätter ett pristak så har byggherren och leverantören öppet mål för genvägar. Dessa kan i vissa fall bli oerhört dyra för staden på längre sikt.

I Helsingborgs stad byggde PEAB ett bostadsområde med villor och radhus. Redan efter två år har flera av husen vid Maria Park i Helsingborg behövt renoveras då de fick problem med fukt, sättningar och drag.

Helsingborg har möjligheten att bli först i landet med funktionsupphandling en upphandlingsmodell när det gäller kommunala bostadsupphandlingar och upphandlingar för kommunal upphandling inom konstruktion.

Sverigedemokraterna ser att Helsingborgs Kommun kan genom totalentreprenad få drift och underhåll budgeterat redan från upphandlingen och driften och underhållet kan då skötas av entreprenören under ett på förhand angivet antal år efter slutförandet.

Helsingborgs stad kan med hjälp av ”Förnyelse i anläggningsbranschen”, FIA, får hjälp med upphandlingar av denna typ. FIA skapades 2003 på initiativ av generaldirektörerna på Vägverket och Banverket med syfte att samla hela den svenska anläggningsbranschen och skapa ett gemensamt forum för nödvändig förnyelse.

Sverigedemokraterna ser att Helsingborgs stad är inne i en expansiv fas och är i stort behov av att kunna på ett korrekt och säkert vis budgetera för nybyggnation. Den här typen av funktionsupphandling innebär att entreprenören får ett helt annat ansvar för sin levererade produkt.

Vi i Sverigedemokraterna Helsingborg ser gärna att Helsingborgs stad blir först i Sverige med att kräva totalentreprenad vid upphandling av byggnation i staden.

Fördelarna är många. Säker budget med inga överraskningar. Bättre kvalitetssäkring av utförandet, bättre kvalitet på materialval och bättre bostäder för Helsingborgs stads invånare.

 Sverigedemokraterna i Helsingborg föreslår Kommunfullmäktige besluta:

ATT;  framtida upphandling för bostadshus sker enligt ovan beskrivna form av funktionsupphandling.

ATT;  framtida upphandling för anläggningsarbete sker enligt ovan beskrivna form av funktionsupphandling.

ATT;  framtida upphandling för underhåll och servicetjänster för Helsingborgs kommun sker enligt ovan beskrivna form av funktionsupphandling.

 

För Sverigedemokraterna  Bengt Lindahl

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.