Motion för fasta ljuskällor på Kullagatan 28-58 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion för fasta ljuskällor på Kullagatan 28-58

Motion för fasta ljuskällor på Kullagatan 28-58

Efter att ha jämfört Kullagatan, den så kallade gågatan, i Helsingborg med andra liknande gator i andra europeiska städer, kan man konstatera att det här finns en del att önska för att gatan skall bli, eller återfå, den dragningskraft den en gång haft.

Mycket har redan gjorts i form av ny stensättning, reklamklädda elskåp och subtil musik för strosande helsingborgare och köpsugna turister. Men endast upp till Kullagatan 28, den södra delen, där förbättringarna abrupt tar stopp. För de som är näringsidkare på den norra delen av gatan känns detta som ett märkligt beslut, då gatan med största sannolikhet hade setts som än mer attraktiv och spännande om stensättning och musik hade räckt hela vägen ut, det vill säga fram till Kullagatan 58.

För att få en jämnare fördelning av försäljning och besökare för Kullagatan och dess näringsidkare bör gatan ses och behandlas som en helhet. Det finns ingen anledning att göra detta ”stopp” för förbättringar, vilket nu sker ungefär vid Konsul Olssons plats.

Det som är mest graverande är att den norra delen av gatan inte har tillfredsställande ljussättning efter mörkrets inbrott. Det finns helt enkelt inga lampor, lyktstolpar eller vägglyktor någonstans på denna del av gatan. I och med detta känner sig näringsidkarna otrygga, det går inte att se vad som händer utanför skyltfönstret. De som står och går ute på gatan kan däremot se klart och tydligt in i butikerna, vilket är ett oönskat scenario, speciellt för de som arbetar ensamma då mörkret faller. Helsingborg stad vill föregå med gott exempel, det är inget gott exempel då turister och köpsugna helsingborgare inte finner den norra delen av gatan attraktiv på grund av att det fattas ljuskällor för gångstråket.

 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

att undersöka vilken typ av lyktor som passar in i gatubilden för Kullagatan 28-58, hur många ljuskällor som behövs för att göra gatan ljus, säker och attraktiv samt inhämta information om prisbild för ett eventuellt beslut.

 

______________________                                               ______________________                                                      

Bengt Lindahl (SD)                                                                      Catarina Ruler Liljestrand (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.