Motion: Beräkning av invandringskostnader för Helsingborgs stad | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion: Beräkning av invandringskostnader för Helsingborgs stad

Motion om beräkning av invandringskostnader för Helsingborgs stad

Under det senaste året har staden tvingats till en rad nedskärningar inom i stort sätt stadens samtliga verksamheter. Denna negativa utveckling borde oroa fler då nedskärningarna skett under en tid då världsekonomin fortfarande gick som tåget. Det är förvisso positivt att staden inte låter överskottet gå förlorat inför en kommande lågkonjunktur men inte ens den största optimisten kan påstå att situationen ser bra ut.

Sedan en längre tid har Helsingborgs stad tagit ett stort ansvar för stadens flyktingmottagande, något som utan tvekan inneburit en stor påfrestning för stadens ekonomiska situation.

Samtidigt som staden spenderat miljonsummor på flyktingmottagande har vi inte blivit tillräckligt kompenserade från staten och trots om kompensationen vore i linje med vad vi blivit lovade har detta på långa vägar inte varit tillräckligt.

Flyktingmottagandet och dess följdkostnader har inte varit ett gökbo för enbart Helsingborgs kommun, utan för kommuner runt om i hela Sverige. De kommuner som tagit emot stora mängder nyanlända har inte bara fått betala i form av otrygghet och kriminalitet, utan också ekonomiskt.

Vi menar att, i detta ekonomiskt tuffa läge, bör staden genomföra en utredning av vad stadens invandringskostnader varit kopplat till EBO-lagen, bosättningslagen och våra tidigare avtal med Migrationsverket varit. Detta för att få det svart på vitt om den förda politiken ekonomiskt har varit positiv eller negativ för Helsingborgs kommun, för att sedan ta lärdom av utredningens resultat för framtida politiska ställningstaganden.

 

 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

– att ge berörda nämnder i uppdrag att genomföra en utredning om stadens historiska kostnader kopplat till EBO-lagen, bosättningslagen och våra olika avtal med Migrationsverket samt dess följdkostnader.

 

 

_________________________                                                _______________________

Michael Rosenberg (SD)                                                                      Pontus Andersson (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.