Motion angående offentliga parkeringsplatser bredare än normalt | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion angående offentliga parkeringsplatser bredare än normalt

Motion Parkeringsrutor

 

Motion angående offentliga parkeringsplatser bredare än normalt.

 

En av stadens målsättningar är att vara attraktiv för både invånare och besökare.

 

Ett sätt för de kommunala parkeringsplatserna i kommunen att ge mervärde skulle vara att det – där så är lämpligt – kunna erbjuda extra breda platser. Den privata marknaden har sedan tidigare förstått att det finns en efterfrågan på dessa extra breda platser, vilket kan konstateras på Väla köpcentrum; där besökande gärna prioriterar att nyttja dessa bredare platser eftersom bilen för de flesta representerar ett stort värde och att snäva parkeringsutrymmen innebär allt för ofta märken, lackskador och t.o.m. bucklor från sidoparkerade fordon. Orsakade genom oaktsamhet eller olyckshändelse.

Det förekommer även på den privata sidan parkeringsplatser med dubbla mellanlinjer vilket också får ses som mervärde.

Inte nödvändigtvis måste dessa mervärdesplatser etableras nära målpunkten.

Målgruppen som skulle vara aktuell för dessa mervärdesplatser är inte endast barnfamiljer – med sina ibland större familjebilar – utan även de med rörelsesvårigheter samt ägare till större fordon.

 

Härmed yrkas på att; det utreds hur staden kan etablera och tillgodose målgruppen enligt ovan att på befintliga lämpliga parkeringsplatser etablera parkeringar med bättre parkeringsutrymme.

 

 

För Sverigedemokraterna i Helsingborg 2011-10-15

 

 

____________________                                       ____________________

Bengt Lindahl                                                         Dick Johansson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.