Motion angående inbjudan till bloggare/videobloggare – ett alternativ till ansökan om Europeisk Kulturhuvudstad i Helsingborg. | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion angående inbjudan till bloggare/videobloggare – ett alternativ till ansökan om Europeisk Kulturhuvudstad i Helsingborg.

En ansökan till EU om att Helsingborg i framtiden utses till Europeisk Kulturhuvudstad är förknippad med ett riskkapital i miljonklassen, vilket ändå kan resultera i att staden går miste om denna utmär-kelse. För att inte riskera helsingborgarnas skattepengar finns ett alternativ där staden själv har hand om hela hanteringen och dess ekonomi – nämligen Inbjudan till bloggare/videobloggare.

Helsingborg bjuder in så kallade bloggare från olika delar av Europa, Asien, USA att under några da-gar gratis delta i stadens olika aktiviteter och där de vidarebefordrar sin syn på de fantastiska verk-samheter som finns i Helsingborg, och detta bör staden själv ordna.
”En blogg, webbjournal eller webbdagbok är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste in-läggen oftast är högst upp. Många bloggar uppfyller definitionen för ett massmedium”.
”Videoblogg, ofta förkortat vlogg, är en typ av blogg där fokus ligger på att periodiskt posta vide-oklipp, i stället för stycken med text som på en traditionell blogg. Videoinlägg publiceras oftast på Youtube eller infogas i blogginlägg”.

Utländska bloggares och videobloggares inlägg som har stor spridning, ger staden gratis turistreklam. Detta kan på ett effektivt sätt intressera innevånarna i deras hemländer att turista i Helsingborg över fler år och ger troligtvis mer än endast ett Europeiskt Kulturhuvudstadsår.
Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar…

– att staden undersöker möjligheten att bjuda in bloggare/videobloggare att gratis delta i stadens aktiviteter.

Karin Forsell

Lennart Svensson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.