Motion angående digital justering av protokoll | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion angående digital justering av protokoll

Under ett politiskt verksamhetsår i Helsingborgs stad justeras ett stort antal protokoll och

varje protokoll ska, utöver ordföranden, även justeras av en ledamot.
Den ledamot som ska justera ett protokoll på t.ex. Rådhuset har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för de resekostnader som kan uppkomma. Det innebär att
protokolljusteringen förutom att ta de förtroendevaldas tid i anspråk även kan medföra
kostnader för staden.

Genom digital protokolljustering skulle de förtroendevalda kunna godkänna protokoll
via exempelvis mejl, och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera genom underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att protokoll godkänns
i någon form av e-tjänst där den förtroendevalda med sin e-legitimation direkt kan
signera och därmed godkänna protokollet. Denna hantering skulle snabba upp
processen för såväl tjänstemännen som de justerande politikerna.

Det vore därför av vikt att utreda möjligheterna att införa digital justering av
sammanträdesprotokollen i Helsingborgs stad. Det kan handla om både lagenliga
aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och även
om ekonomiska aspekter.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Helsingborg:

att utreda hur digital justering av sammanträdesprotokoll kan införas i Helsingborgs stad.

 

 

För Sverigedemokraterna Helsingborg

 

Eva Zensch

Alexander Aardgaard

1 Kommentar

  1. Cina 27 november, 2017 Svara

    Jättebra motion – tummen upp Eva och Alex!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.