Mötesfrid ska gälla för alla | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Mötesfrid ska gälla för alla

Med anledning av attacken i söndags vid vårt möte för nya fullmäktige ledamöter i Eslöv är jag förvånad av att massmedierna och polis inte angriper detta brott mera kraftfullt. Det är trots allt ett högmålsbrott att störa mötesfriden .
Vårt möte bestod inte av en massa ”högerextremister”, som medierna kallar oss. Snarare en högst folklig representativ grupp av ”Svenssons”, varav många fick en chock av hur det går till när kriminella element tillåts agera som politiska skiljedomare.

Vad jag blir förvånad över är polisens insats, inte den enskilde polismannens, som i det här fallet stod ensam mot 20 skränande och stenkastande vänsterextremister. Heder till honom, men dock inte till polisledningen som utsatte sina polismän för detta. Man skickar två patruller att övervaka detta, trots att man på alla vänsterextrema hemsidor har kunnat läsa hur de tänk att bemöta de folkvalda med våld med tillresande från västra Skåne.
Man var medveten om antalet när man mötte dessa i Höör och ändå valde ledningen att inte ingripa mera kraftfullt. När ska vi ha likhet inför lagen ?

Om detta varit socialdemokraternas möte och ”högerextrema” element hade agerat så här så hade ju media kallat det för terroristverksamhet och hot mot demokratin. Jag har ju svårt att se skillnaden .
Jag är förvånad över att man väljer konsekvent att kalla vänstersidan för aktivister (när de inte ens agerar politiskt. De är ju enbart kriminella när det går under afa:s regi.) men högersidan för extreminister .

Under valkampanjen i Helsingborg inträffade flera indicier. Afa tog på sig rollen som samhällets samvete och begick valbrott genom att stjäla valsedlar och övrigt material och sedan stolt visade upp det på sin hemsida. Men vid polisanmälan får vi besked på att spaningsuppslag saknas. Har Polismyndigheten i Helsingborg inte tillgång till internet?
Jag kräver krafttag mot de kriminella grupperingar som i politikens namn anser sig stå över lagen och bestämma över alla vad du och jag ska få tycka. Mötesfrid ska gälla för alla. Ingen ska behöva skrämmas till tystnad, vare sig man är kommunist eller sverigedemokrat .

Michael Rosenberg
Medlem i sverigedemokraterna, Helsingborg

SVAR DIREKT 1:”Vår konstitution tillförsäkrar varje medborgare åsikt, -yttrandefrihet och mötesfrihet. En av polisens grundläggande uppgifter är att tillse att politiskt arbete som omfattas av grundlagsskyddade rättigheter inte kränks. Personer som verkar inom politiska partier och organisationer skall inte riskera att utsättas för brottsligt angrepp oberoende politisk åsikt”
Så inleddes den order jag utfärdade onsdagen den 18 oktober 2006 som ledstjärna för att säkerhetsställa att alla möten, oavsett parti, skall kunna genomföras utan risk för angrep. Den ordern bygger på ett redan befintligt fungerande nätverk med kommuner och partier och omfattar naturligtvis också sverigedemokraterna.
Mot bakgrund av händelserna i Eslöv har en fördjupad dialog med ledande företrädare för sverigedemokraterna inletts. Dialogen med sverigedemokraterna följer samma struktur som för alla andra politiska partier.
I de här frågorna har jag samma uppfattning som Michael Rosenberg.
Mötesfrid gäller för alla!

Kjell Arne Eliasson Bitr länspolismästare taktisk talare

SVAR DIREKT 2:
HD rapporterade om händelsen på väl synlig nyhetsplats måndagen den 16 oktober. Inte någonstans i texten kallas sverigedemokraterna för ”högerextremister”.

Sören Karlsson
t.f chefredaktör och ansvarig utgivare Helsingborgs Dagblad

Inskickad och publicerad, något redigerad, i HD lördagen den 21 oktober sex dagar efter afa:s attack i Eslöv. Vad t.f chefredaktören Sören Karlsson av många saker utelämnar i sitt svar är att afa:s fridstörare och lagbrytare fortfarande kallas ”aktivister” i nyhetsartikeln publicerad ”på väl synlig nyhetsplats måndagen den 16 oktober”.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.