Kommentar till insändare i HD den 22 juni-10 ”Kommunal diktatur” | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Kommentar till insändare i HD den 22 juni-10 ”Kommunal diktatur”

Till min mening                                                          2010-06-24

Svar till Peter von Neumann ” Kommunal diktatur i Hbg ” 22 juni 2010

 

Den 11 juni 2008 togs ett inriktningsbeslut och direktiv i kommunfullmäktige angående ångfärjetomten.

Vi sverigedemokrater protesterade mot detta och lade fram förslaget att ångfärjestationen skulle bevaras och endast utsätts för renoveringsarbeten och att området runt ångfärjestationen skulle präglas av grönska med parkkaraktär. Vi var inte emot byggandet av en kongressbyggnad, men ansåg att denna lämpligen kunde byggas i södra hamnområdet där en ny stadsdel ska skapas. Omröstning begärdes och 55 röster var för medan SD (6) MP (3) V(1) röstade emot vilket du också skrivit om.

Den 24 februari 2010 beslutades om ångfärjestationens framtida användning och då krävde vi en folkomröstning i frågan, eftersom vi såg att det fanns ett starkt engagemang av medborgarna i frågan och en opinion väckts mot att flytta denna forntida byggnad. Även här begärde vi omröstning och resultatet blev att endast vi i SD (6) röstade emot kommunstyrelsens förslag och MP (3) samt V (1), avstod. Det var alltså endast 6 röster som var för en folkomröstning och inte 13 som du angivit i din insändare. Hur som helst, valet närmar sig och det är upp till var och en att rösta på det parti som man tror på, men det krävs sunt förnuft och eftertanke.  

 

Kaarina Andersson (SD) ledamot i kommunfullmäktige

Dag Sundius (SD) ledamot i stadsbyggnadsnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.