Interpellationer om stadens bidrag till Ibn Rushd samt senaste tidens bombdåd i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellationer om stadens bidrag till Ibn Rushd samt senaste tidens bombdåd i Helsingborg

Sverigedemokraterna har idag inkommit med två interpellationer inför det kommande kommunfullmäktigesammanträdet. Den första gäller stadens bidrag till Ibn Rushd och den andra gäller den senaste tidens bombdåd i staden.

 

Interpellation till Kulturnämndens ordförande Cecilia Engström (KD) om stadens bidrag till Ibn Rushd

På kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 18-19 juni i år lyfte Sverigedemokraterna frågan om att staden ska dra in sitt ekonomiska stöd till studieförbundet Ibn Rushd. Anledningen som vi lyfte var framförallt dess nära kopplingar till muslimska brödraskapet. År 2018 uppgick den summa som kulturnämnden betalade ut till 322,000 kronor.

Svaret vi fick från er var att stödet inte skulle upphöra, utan istället skulle man invänta den ideella föreningen, Folkbildningsrådets, bedömning av frågan, då just denna fråga då var under utredning hos dem. Den 4 september i år släppte Folkbildningsrådet sin rapport, skriven av professor Erik Amnå.

Rapporten menade att Ibn Rushd levde upp till statens demokratikrav, men kritiserades nyligen hårt av Sveriges kanske mest respekterade terrorforskare, Magnus Ranstorp, samt socialantropologen Aje Carlbom.

Granskningen i sig visar att arabiska språket och studier om islam är de två största verksamhetsområdena för Ibn Rushd. Vidare menar både Ranstorp, Carlbom och Amnå (som skrivit rapporten) att studieförbundets nära kopplingar till muslimska brödraskapet gör att det är just deras inriktning på islam som bidragen från staten och kommuner bidrar till att få fotfäste. En inriktning som långt från alla muslimer delar, men som delas av just Muslimska Brödraskapet – en organisation som är terrorklassade av bl.a. USA.

Dr. Magnus Norells rapport, Muslimska Brödraskapet i Sverige, som skrevs på uppdrag av MSB, pekar på framförallt fyra organisationer som Muslimska Brödraskapet startat i Sverige: Islamic Relief, Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges Unga Muslimer och Ibn Rushd. Gemensamt för dessa är inte bara att de aktivt arbetar för att söka olika typer av statliga och kommunala bidrag och att de stödjer samma inriktning av islam, utan också att samma personer förflyttar sig mellan toppositioner i dessa organisationer.

Exempel på detta är den tidigare Socialdemokratiska partistyrelsemedlemmen Omar Mustafa som fick lämna sitt uppdrag efter att Expo avslöjat att han bjudit in antisemitiska talare. En annan är Rashid Musa som jämfört muslimer som ansluter sig till IS med judar som ansluter sig till den Israeliska försvarsmakten och menar att det är islamofobiskt att fråga honom om han fördömer att ungdomar ansluter sig till IS. En tredje är Helena Hummasten (Tidigare Benouda) vars dotter är gift med terrordömde Munir Awad, samma Awad som 2009 greps i Pakistan tillsammans med ”Guantanamosvensken” Mehdi Ghezali. Listan kan göras betydligt längre än såhär.

Bidragen som betalas till Ibn Rushd kan enligt Ranstorp och Carlbom ses som en uppmuntran att sprida en aktivistisk tolkning av islam vars uttalade syfte är att etablera ett ”muslimskt parallellsamhälle”. Att de dessutom gång på gång ertappats med att bjuda in rasistiska och antisemitiska talare till olika arrangemang stärker inte heller vår vilja att betala ut bidra till detta studieförbund.

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
– Kommer Kulturnämnden, trots Folkbildningsrådets rapport, fortsätta betala ut bidrag till Ibn Rushd?

 

______________________                                                    

Pontus Andersson (SD)

 

 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om bombdåden i Helsingborg

Helsingborgs stad har i många år varit duktiga på att använda kommunala medel för att hjälpa ordningsmakten och rättsväsendet för att försöka stävja kriminaliteten i Helsingborg. Sverigedemokraterna står till fullo bakom satsningar på kameraövervakning, tillsynsverksamhet och att staden använder sig av ordningsvakter på brottsutsatta platser som t.ex. Helsingborg C. Med mera.

Detta till trots har det de senaste 15 dagarna skett fyra bombdåd i staden: på Husensjö, Miatorp, Adolfsberg och nu senast på Gåsebäck. Bombdåd är lika allvarliga oavsett var de än sker i staden, men i tider där vi pratar om att vi behöver fler i arbetsför ålder med arbete i staden är det bekymmersamt när det sker i områden som Husensjö där många barnfamiljer bor. Redan idag har vi ett negativt inrikes flyttnetto vad gäller barnfamiljer och vi kan räkna med att än fler kan lämna staden för våra grannkommuner om den grova kriminaliteten även rör sig in i dessa områden.

Jag är väl medveten om att de flesta större och viktiga åtgärder mot kriminaliteten sker på nationell nivå. Sverige behöver på sikt en återvandring som är större än invandringen, vi behöver riktiga livstidsstraff och andra kraftigt höjda straff. Vi behöver utvisa kriminella utlänningar, stärka våra gränskontroller och öka våra inre gränskontroller, med mera, med mera.

Har vi haft fyra bombdåd i staden de senaste 15 dagarna, vill jag påstå att läget är akut. Därför söker jag inte svar på vad vi kan göra förebyggande, vi vet alla att en bra skolgång leder till en bra framtid och att vuxna förebilder är viktiga o.s.v. Om det är vi alla överens. Vad jag söker svaren på är vad vi kan göra idag för att komma tillrätta med denna akuta situation.

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:

– Hur kommer du, med de redskap du har som kommunstyrelsens ordförande, agera för att stävja den eskalerande trenden med bombdåd i Helsingborg?

 

______________________
Pontus Andersson (SD)

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.