Interpellationen angående Saltkristallerna | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellationen angående Saltkristallerna

Interpellation

 

Helsingborg 111003

 

 

 

 

Interpellation

Till Peter Danielsson, ordförande för kommunstyrelsen

 

Den 24 augusti 2011 så beslöt en majoritet i kommunfullmäktige att inte gå vidare med projektet saltkristallerna genom att inte godkänna markavtalen för densamma.

Trots detta så valde treklövern att gå vidare med den inlämnade överklagan av Länsstyrelsens  beslut den 9 augusti att inte godkänna detaljplanen genom att komplettera densamma den 30 september.

 

Mina frågor är

-Hur kan treklövern välja att gå vidare med att överklaga ett ärende som de inte längre har majoritet i kommunfullmäktige för?

-Hur kan treklövern anse sig företräda staden och komplettera nämnda överklagan då man faktiskt är i politisk minoritet?

 

För Sverigedemokraterna

 

Michael Rosenberg  (sd)                                                       Dick Johansson (sd)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.