Interpellation till Kulturnämndens ordförande, Cecilia Engström (KD), om stadens fortsatta stöd till Ibn Rushd | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellation till Kulturnämndens ordförande, Cecilia Engström (KD), om stadens fortsatta stöd till Ibn Rushd

På kulturnämndens möte den 4 februari väntas staden betala ut ytterligare 64,000 kronor till studieförbundet Ibn Rushd. Det är nu mer än ett år sedan vi senast debatterade frågan och trots att studieförbundets täta kopplingar till politisk islam blir allt tydligare och att fler kommuner och regioner drar in förbundets bidrag så fortsätter Helsingborgs stad att betala ut.

Jag vill påminna Cecilia Engström om de kopplingar som jag nämnde senast vi interpellerade i frågan, eftersom de fortfarande är högst aktuella:

Granskningen jag då hänvisade till sade att arabiska språket och studier om islam är de två största verksamhetsområdena för Ibn Rushd. Vidare menar både Ranstorp, Carlbom och Amnå (som skrivit rapporten) att studieförbundets nära kopplingar till muslimska brödraskapet gör att det är just deras inriktning på islam som bidragen från staten och kommuner bidrar till att få fotfäste. En inriktning som långt från alla muslimer delar, men som delas av just Muslimska Brödraskapet – en organisation som är terrorklassade av bl.a. USA.

Dr. Magnus Norells rapport, Muslimska Brödraskapet i Sverige, som skrevs på uppdrag av MSB, pekar på framförallt fyra organisationer som Muslimska Brödraskapet startat i Sverige: Islamic Relief, Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges Unga Muslimer och Ibn Rushd. Gemensamt för dessa är inte bara att de aktivt arbetar för att söka olika typer av statliga och kommunala bidrag och att de stödjer samma inriktning av islam, utan också att samma personer förflyttar sig mellan toppositioner i dessa organisationer.

Exempel på detta är den tidigare Socialdemokratiska partistyrelsemedlemmen Omar Mustafa som fick lämna sitt uppdrag efter att Expo avslöjat att han bjudit in antisemitiska talare. En annan är Rashid Musa som jämfört muslimer som ansluter sig till IS med judar som ansluter sig till den Israeliska försvarsmakten och menar att det är islamofobiskt att fråga honom om han fördömer att ungdomar ansluter sig till IS. En tredje är Helena Hummasten (Tidigare Benouda) vars dotter är gift med terrordömde Munir Awad, samma Awad som 2009 greps i Pakistan tillsammans med ”Guantanamosvensken” Mehdi Ghezali. Listan kan göras betydligt längre än såhär.

Bidragen som betalas till Ibn Rushd kan enligt Ranstorp och Carlbom ses som en uppmuntran att sprida en aktivistisk tolkning av islam vars uttalade syfte är att etablera ett ”muslimskt parallellsamhälle”. Att de dessutom gång på gång ertappats med att bjuda in rasistiska och antisemitiska talare till olika arrangemang stärker inte heller vår vilja att betala ut bidra till detta studieförbund.

Senast den 20 november skrev Magnus Ranstorp, tillsammans med Peder Hyllengren och Aje Carlbom att förbundet är fortsatt kopplat till islamister. De skriver att ingen annan organisation hade behandlats med sådana silkesvantar om det uppdagats att de anlitat antisemiter, homofober, salafister och intoleranta islamister som anser att islamisk familjelagstiftning ska accepteras i Sverige. Så varför fortsätter Helsingborgs kommun, Kulturnämnden och Cecilia Engström, trots avslöjanden på avslöjanden, att behandla Ibn Rushd med silkesvantar och skattebetalarna som bankomat?

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
– Kommer Kulturnämnden fortsätta betala ut bidrag till Ibn Rushd?

 

________________________
Pontus Andersson (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.