Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

Den 5:e oktober 2015 kunde vi läsa ett pressmeddelande från Helsingborgs stad om att staden tagit ett beslut om att inhysa nyanlända på Norrehedshallen. Ett ärende som detta naturligtvis borde ha varit uppe i flertalet nämnder för behandling för att sedan fatta beslutet i kommunstyrelsen. Så har inte varit fallet då oppositionen har varit helt ovetande om detta.
Likt i situationen gällande när Stenbrogården blev en boplats för hitresta östeuropéer står oppositionen handfallna när beslut fattas utan vår vetskap. Hade det varit Helsingborgs stad som fattat beslutet skulle givetvis alla folkvalda varit underrättade om hur situationen ser ut.
Vintern närmar sig nu med stormsteg och skoleleverna flyttar in i sina idrottshallar för att ha idrottslektioner inomhus. Vad kommer att hända med de elever som har sina lektioner i Norrehedshallen och hur situationen blir för alla idrottsklubbar som vill kunna utöva sin idrott på kvällar och helger?
Dialogen med oss i oppositionen i Helsingborg gällande frågor som dessa har som tidigare nämnts varit obefintlig. Stockholms stad har nyligen meddelat att det åligger idrottsförvaltningen att med tre timmars varsel kunna ställa anläggningar till förfogande åt ”människor i nöd”. Kommer skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg av den styrande femklövern tilldelas likadana privilegier som idrottsförvaltningen i Stockholm eller kommer man diskutera med oppositionen om framtida beslut?
Flyktingströmmen ser inte ut att minska och Migrationsverket har gått ut med att de planerar för att ta emot ytterligare 100,000 människor före årsskiftet. Kommer Peter Danielsson och den styrande femklövern att verka för att ytterligare idrottsanläggningar i staden blir boende för nyanlända till Helsingborg?

Pontus Andersson (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.