Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om Ängelholm-Helsingborg airport | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om Ängelholm-Helsingborg airport

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om Ängelholm-Helsingborg airport

Ängelholm-Helsingborg airport, Sveriges enda privatägda flygplats, har problem. Flygplatsens VD, Christian Ziese, menar att resandet till och från flygplatsen är det lägsta på flera år och att flygplatsen är allvarligt hotad.

Vid dialog med näringslivet i nordvästra Skåne framhåller många att de är i stort behov av en lättillgänglig flygplats för att kunna verka här. I Helsingborgs konkurrens med Malmö stad om nyetablering och företagsplacering kan med andra ord en avsaknad av en flygplats falla på en fördel för Malmö jämtemot Helsingborgs kommun och Familjen Helsingborg.

Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogam där resor med flyg i tjänsten beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Staden har med andra ord ett program för att färre ska använda sig av Ängelholm-Helsingborg airport, samtidigt som flygplatsen skriker efter fler kunder för att kunna överleva.

Vid en dialog med ett företag i staden nämnde deras VD just behovet av att Ängelholm-Helsingborg airport för att kunna ha sitt huvudkontor i Helsingborg. Samtidigt menade han också att han uppmanar sina anställda att ta tåget så ofta det är möjligt.

 

 Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

– Borde Helsingborgs stads klimatväxlingsprogram förändras så att flygresor inte beläggs med en avgift som motsvarar 50 % av kostnaden för resorna, för att gynna vår lokala flygplats och i förlängningen mängder med arbetstillfällen i Helsingborg?

– Gör du, eller kommer du, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, i dialogen med näringslivet i Familjen Helsingborg betona vikten att använda sig av Ängelholm-Helsingborg airport?

 

______________________

Pontus Andersson (SD)

1 Kommentar

  1. Ingrid Gottschalk 15 februari, 2020 Svara

    Hej!
    Vid en kommande lågkonjunktur är det viktigt att företagen gynnas o att flygplatsen finns kvar!
    Div. klimatkostnader som fördyrar befogade resor anser jag bör ses över.
    Dessutom verkar det inte vara flyget som står för de största utsläppen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.