Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

2018-11-30 så valde Sundspärlan Exploatering AB, där du är ordförande, att säga upp avtalet med Nöjesparken Sundspärlan AB med motiveringen att området ska exploateras och bebyggas med skola och bostäder.

Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom några byggplaner för vare sig bostäder eller en skola och därigenom så faller också den politiska majoriteten och skälet för uppsägningen.

 

Med anledning av ovan så undrar jag följande:

– Kommer du nu att verka för att uppsägningen dras tillbaka?

– Finns det nu inte ett skäl för att likvidera Sundspärlan Exploatering AB?

– Kommer du nu att verka för en varaktig lösning av Sundspärlans framtid?

 

Michael Rosenberg
Kommunalråd (SD)

Interpellationen som PDF: Interpellation till Peter Danielsson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.