Interpellation om stadens besöksverksamhet ”Turism” | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellation om stadens besöksverksamhet ”Turism”

                 2012-09-13

          Interpellation om stadens besöksverksamhet ”Turism” till Peter Danielsson

 Ärendet

Mikael Skoog (S) hade i en motion daterad den 2 maj 2011 föreslagit att Helsingborgs

stad ska bedriva en mer offensiv näringslivspolitik och anförde att Helsingborg är en på många sätt världsunik plats som präglas av havet, handeln och vackra omgivningar vilket är något som vi kan använda oss av för att utveckla turismen.

Motion om ”Fler till arbete – turism”, Dnr 301/2011

 

Idag finner man en mycket sparsam kur på andra våningen på Knutpunkten med information om butiker och nöjen på Danska sidan sundet. Inte heller på markplan finner man någon turistinformation och det finns varken stadskartor för hela Helsingborg eller Turistkartor med sevärdheter hos Skånetrafiken eller pressbyrån.

En förbipasserande som hörde vår förfrågan hänvisade till Stadsbiblioteket.

 

Förslagsskrivelsen i ärendet: – I denna anförs i likhet med vad som framförs i yttrandet från näringslivs- och destinationsutveckling, att flera av de förslag som förs fram i motionen är intressanta. Och att redan idag pågår ett omfattande arbete med syfte att öka attraktiviteten i Helsingborgsregionen för såväl besökare som näringsliv, där flera av de förslag som framförs i motionen ingår. Detta arbete vidareutvecklas ständigt utifrån identifierade behov och möjligheter. I målprogrammet för Helsingborg 2011-2014 pekas också besöksnäring och turism ut som en viktig näringsgren för att etablera fler nya arbetsplatser i Helsingborg.

 

 

Med anledning av ovanstående önskar vi svar på hur det kan komma sig att Helsingborgs stora centrala resecentrum  ”Knutpunkten” saknar all form av turistinformation.

 

Med anledning av ovanstående önskar vi också svar på hur det ”omfattande arbetet” fortlöpt och vad som idag kan vara nämnvärt som resultat av arbetet att öka attraktiviteten för såväl besökaren som näringsidkare?

För Sverigedemokraterna

 Bengt Lindahl

 

_________________________

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.