Interpellation om språkundervisning på vardagsarabiska | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellation om språkundervisning på vardagsarabiska

Interpellation till Kulturnämndens ordförande Cecilia Engström om språkundervisning i vardagsarabiska.
Genom radio P4 Malmöhus nåddes jag nyligen av nyheten att dryga 30 personer av stadens personal går på en utbildning i vardagsarabiska. Detta reagerade jag starkt på och undrar hur det kan vara förenligt med stadens assimilationsarbete och hantering av skattepengar.
Med anledning av ovan så undrar jag följande:
– Hur mycket av kommuninnevånarnas skattepengar kostar detta projekt?
– Anser du som ordförande för nämnden att detta är att bedriva en god assimileringspolitik till gagn för stadens innevånare?
Michael Rosenberg, kommunalråd (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.