Interpellation kommunfullmäktige gällande stadens kvicksilverbelysning | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellation kommunfullmäktige gällande stadens kvicksilverbelysning

Till Stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing och Thomas Rödin 1:e v ordf.
Den 21 april 2015 i Helsingborgs kommunfullmäktige röstade samtliga partier (ej SD) nej till att bifalla Sverigedemokraternas motion om att anta en etableringsplan över LED belysning i staden. Kommunfullmäktige beslutade således avslå motionen.
Ett av argumenten till att avslå motionen var att stadens bestånd av energikrävande kvicksilver – ljuskällor uppgick till endast 191 stycken ljuskällor.

Kommunstyrelsen ansåg i skrivelsen till kommunfullmäktige att det var glädjande att stadens armaturbestånd redan idag till 90 procent utgörs av teknik som är modern och energieffektiv.
Enligt en artikel i Dagens Samhälle 2015 kan man läsa att EU:s ekodesigndirektiv säger att kvicksilverlampor skall vara borta senast sista mars 2015. Ekodesigndirektivet handlar om att de produkter som slösar mest energi skall bort. Världens belysning står för 20 procent av den globala elanvändningen och belysningselen kommer främst från energikällor som höjer jordens temperatur. De är med andra ord dåliga för klimatet.

Frågeställning.

Hur kan det komma sig att staden inte har kommit längre i sina beslut gällande införandet av belysningsteknologi som är energibesparande och ekonomisk fördelaktig?

Varför har staden inte sedan tidigare tagit beslut om att arbeta mot ekodesigndirektivet?

Så sent som i november 2014 fanns en artikel i media med rubriken ”Helsingborgs stad ska vara en förebild i arbetet med hållbar utveckling” Undertecknad av bl.a. dig Christian Orsing tillsammans med kommunalråd från (MP) (FP) (KD) (C) Så frågan blir hur hållbar är egentligen er politik i nuläget?

_________________________
Bengt Lindahl

1 Kommentar

  1. Anonym 7 maj, 2015 Svara

    Tack Bengt att du lyfter frågan.
    Men oavsett vad SD än lägger fram för olika förslag, lyser det rött och förkastas.

    Tack att NI orkar att hela tiden försöka genomföra och argumentera för vanligt sunt förnuft.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.