Interpellation gällande miljöfarliga utsläpp i Öresund | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellation gällande miljöfarliga utsläpp i Öresund

 

Till Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande.

 

För inte så många år sedan önskade danska och svenska marinbiologer göra Öresund till en marin nationalpark för att stärka skyddet av havets biologiska mångfald. Sverigedemokraterna önskar värna denna inriktning genom att påtala EU:s vision om att senast 2050 skall den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster den producerar vara skyddade och värderade på rätt sätt.

 

Enligt vår bedömning har inte mycket hänt gällande skyddet av Öresunds biologiska fortlevnad. Staden har bristande badvattenkvalité och återkommande bräddningar. Vid bedömning kan man ifrågasätta stadens reningsverk, ett reningsverk som inte har kapacitet att leverera god vattenstatus till slutrecipienten dvs. Öresund.

 

 

Med anledning av att det i staden byggs ett nytt lasarett vill Sverigedemokraterna påtala att de läkemedelsrester, hormoner och resistenta bakterier som idag läcker ut från sjukhusen genererar till att fiskar blir sterila, byter kön eller ändrar beteende när de exponeras för dessa medicinska substanser. Från 2015 åläggs dessutom EU-länderna att samla in och analysera vattenprover för att studera förekomsten av ett antal läkemedelssubstanser.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående önskar Sverigedemokraterna svar på:

 

Hur staden ser på att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester?

 

Hur staden ser på att installera en respirometer i reningsverket?

 

Hur staden ser på att besluta om en investeringsplan gällande våra utsläpp i Öresund?

 

 

_________________________

Bengt Lindahl (SD)

 

2 Kommentarer

 1. Gerd Biesterfeld 10 maj, 2017 Svara

  Bra, detta är viktiga saker som vi måste beakta och få svar på och väldigt viktigt att följa upp så vi inte helt plötsligt står där med att ”INTE” kunna bada i sundet längre och att det djurliv som finns försvinner eller påverkas i negativ riktning.
  MVH
  Gerd

 2. Per Stenberg 6 juni, 2017 Svara

  Mycket bra Bengt,
  Detta bör snabbutredas, samt åtgärdas snarast.
  Hälsningar
  Per

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.