Interpellation gällande miljöfarlig verksamhet för stadens invånare | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Interpellation gällande miljöfarlig verksamhet för stadens invånare

 

Till Anders Lundström miljönämndens ordförande och Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande.

 

Bakgrund.

Den 10 augusti 2016 i kommunstyrelsens protokoll § 127 får man läsa in ett positivt yttrande från kommunen gällande ett yttrande till Mark och miljödomstolen i ärendet farligt avfall på fastigheten Kopparverket 8 (IPOS/Kemiraområdet). Yttrandet beslutades med omedelbar justering. Dvs. Den 10 augusti 2016.

 

Ärendet.

Till kommunstyrelsen den 10 augusti bilagd handling – Yttrande över ansökan – står det skrivet; I övrigt hänvisar Helsingborgs stad till yttrandet från miljönämnden i Helsingborg. Men miljönämnden yttrade sig först den 24 augusti ärende 8. Dessutom begärde Mark och miljödomstolen in yttrandet senast den 7 juni!!

 

Hur kan det komma sig att; kommunstyrelsen den 10 aug. med i ärendet omedelbar justering hänvisar till miljönämnden som har sitt nämndsmöte 24 aug. Kommunstyrelsen kan väl inte hänvisa till något som inte har ägt rum.

Hur kan det komma sig att; miljönämnden inte är remissinstans till kommunstyrelsen när beslut tas i detta ärende.

Hur kan det komma sig att; miljönämnden i sitt yttrande är helt i avsaknad av ålägganden eller direktiv, eftersom alla uppställa punkter är anförda med terminologin ”bör”.

 

Helsingborg skall vara en förebild i miljö-och klimatfrågor. Och alla Helsingborgare skall – nu och i framtiden – tillförsäkras en hälsosam och god miljö som grundas på en hållbar utveckling lyder stadens budskap till invånarna.

 

Hur kan det komma sig att; staden ständigt öppnar upp för ny miljöfarlig verksamhet.

Hur kan det komma sig att; uppskrivningen i protokollet endast anger mängden flygaska i Ton och inte redovisar de i ärendet angivna Ton mängderna miljöfarligt avfall.

Hur kan det komma sig att; man förutsätter att det inte finns PFAS och TBT i fraktionerna.

 

 

Man måste fråga sig hur det står till i femklöverns miljöpolitik; detta i ljuset av att den borgerliga femklövern återigen ökar på stadens miljöskuld och ökar på med miljöfarlig verksamhet.

 

 

_________________________

Bengt Lindahl

1 Kommentar

  1. Gunvor Enström 4 oktober, 2016 Svara

    Bra skrivit Bengt.
    Gunvor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.