Insändare till H:D den 23-2-15 Klargörande om de nya trygghetslarmen | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Insändare till H:D den 23-2-15 Klargörande om de nya trygghetslarmen

Har den senaste tiden följt vad som skrivits om de nya trygghetslarmen som vi i vård och omsorgsnämnden tagit beslut om att införa i Helsingborg. Alla partier i nämnden stod bakom detta beslut efter att vi fått en gedigen genomgång av ansvarig tjänsteman.

Den viktigaste anledningen till att vi behöver byta ut de gamla analoga larmen är att man inte kan lita på dessa till 100%.

Den andra anledningen som gjorde att även vi Sverigedemokrater ställde oss bakom detta förslag är att kostnaden för dessa nya digitala larm inte behöver bli högre. Vi är väl medvetna om att många av de äldre i Sverige idag lever under fattigdomsgränsen. Detta är ett sorgligt faktum som vi hoppas få möjlighet att ändra på så fort som möjligt.

De nya digitala larmen kräver inte ett abonnemang hos Telia för att fungera. De har en ständig direktkontakt med larmoperatören utan att någon avgift tas ut. Detta ingår i månadsavgiften. Därför ser larmoperatören direkt om något larm inte fungerar som det ska. Detta skapar en trygghet för de som har larmet och deras anhöriga.

De som får de nya trygghetslarmen kan därför säga upp sitt dyra abonnemang hos Telia om de vill och byta till en billigare operatör. Bara detta byte kan skapa en större besparing än den höjning av månadsavgiften man får. Man kanske t.o.m. säger upp sitt fasta abonnemang helt och istället har en mobiltelefon med kontantkort?

Summa summarum: Nu får vi trygghetslarm som vi kan lita på och månadskostnaden behöver inte bli högre än den man har idag.

Kent Davidsson (SD)
Ledamot i Vård och omsorgsnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.