Insändare om Öresundskraft | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Insändare om Öresundskraft

De senaste veckorna har två av våra insändare om Öresundskraft publicerats i HD. Dessa kan ni också läsa här:

 

”Endast då går vi med på en försäljning”

I Jan Andersson (S) insändare från den 20 augusti har han hakat upp sig på en formulering jag gjort i en intervju om att ”det ska finnas så pass mycket stöd för en förändring”. Citatet kommer från ett resonemang om att vi kräver ett valdeltagande på över 51 % för att folkomröstningen om Öresundskraft ska vara avgörande för vårt tyckande.

Vår inställning till försäljningen av Öresundskraft är följande: Vi avvaktar med ett ja eller nej förrän vi vet vilka som vill köpa, vad priset för bolaget landar på och vad villkoren för staden blir. Att redan idag, utan att veta svaren på dessa frågor, säga direkt ja eller nej, menar vi inte är ett seriöst sätt att behandla en stor politisk fråga.

Det lägsta valdeltagandet i ett kommunalval i Helsingborgs kommun var år 2002 då strax över 74 % av Helsingborgarna tog sig till vallokalen för att rösta. För ett år sedan röstade nästan 82 % av Helsingborgarna. Jan Andersson (S) vet mycket väl att kommunala folkomröstningar endast är rådgivande, men Sverigedemokraterna har däremot lovat att följa resultatet om valdeltagandet blir någorlunda högt, d.v.s. att över 51 % av Helsingborgarna röstar. En ovilja att rösta i frågan tolkar vi som att man överlåter frågan till de politiker som 82 % av Helsingborgarna röstade fram i kommunalvalet för ett år sedan.

Låt mig slutligen åter vara tydlig i frågan. Vi kommer endast gå med på en försäljning om köparen har en långsiktig plan för sitt ägande av bolaget, om priset är högt och om villkoren för staden blir bra. Om dessa aspekter inte kan uppfyllas ser vi ingen anledning att av ideologiska skäl sälja bolaget, men skulle de uppfyllas och vi kan säkra en säker ekonomi för stadens invånare under en lång tid framöver finns det heller inga skäl att av ideologiska skäl säga nej. Om inte minst 51 % av Helsingborgarna deltar i en folkomröstning som bevisar motsatsen, förstås.

Michael Rosenberg, kommunalråd (SD)

 

”Det är rimligt att sitta lugnt i båten”

I Jan Anderssons insändare från den 29 augusti hävdar han att jag skulle mena att frågan om Öresundskrafts försäljning inte är en viktig fråga. Detta trots att jag i min artikel från den 27 augusti argumenterar för att vi idag inte kan svara varken ja eller nej på en så stor fråga innan vi har alla korten på bordet. Istället menar jag att det är rimligt att sitta lugnt i båten och invänta de frågor som kräver svar. Har köparen en seriös och har en långsiktig plan för ägandet av bolaget? Vad blir villkoren för Helsingborgs stad och stadens invånare? Vad vill en potentiell köpare betala för bolaget? Innan vi har svar på dessa frågor är det helt enkelt inte seriöst att säga ja eller nej till en försäljning.

Vidare menar Jan Andersson att det är partiernas uppgift att få så många som möjligt till valurnorna, jag hävdar att så inte är fallet. Som samhällsmedborgare är det ditt eget ansvar att delta i demokratiska val om du så önskar. Många Helsingborgare har skrivit under för att en folkomröstning ska genomföras och även jag har skrivit under, eftersom jag tror på folkets rätt att uttrycka sin röst även mellan valen. Under hösten kommer alla Helsingborgare kunna ta del av mer information om försäljningen och kommer då också få svar på de frågor som även Sverigedemokraterna ställer sig innan vi fattar ett beslut i frågan. Om det därefter skulle gå vidare mot en försäljning och en folkomröstning kommer vi följa valresultatet i om över 51 % deltar, detta trots att folkomröstningen enligt lag bara är rådgivande.

Jag vill också förtydliga detta ställningstagande med det faktum att vi faktiskt är det enda parti som har lovat att även om vi skulle ha tagit ett beslut i partiet för en försäljning när vi har alla fakta på bordet, så kommer vi ändå att följa folkviljan, om den skulle gå emot vårt tyckande vid en folkomröstning. Då menar vi att det också är rimligt att kräva ett någorlunda högt valdeltagande, eller tycker Jan Andersson att vi ska följa ett eventuellt resultat där endast 6 procent deltar och strax över hälften av de som röstar skulle vara emot en försäljning? Det innebär i så fall att av 110 473 röstberättigade så skulle det endast skulle behövas 3315 röster för att få majoritet, vilket inte blir särskilt demokratiskt enligt min mening.

Michael Rosenberg, kommunalråd (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.