Insändare inskickad till Helsingborgs Dagblad | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Insändare inskickad till Helsingborgs Dagblad

Tänk om!
Efter beslut om privatisering av kommunens äldreboende och Lss har upprörda röster hörts av boende, anhöriga och personal. Ingen vill detta och ändå lyssnar den styrande majoriteten inte utan planerna fortskrider. Det är en skam mot alla de som berörs av beslutet.
Vi sverigedemokrater har alltid kommuninvånarnas bästa för ögonen och ställer oss hela tiden frågan, vad vill de som berörs av beslutet och vilka konsekvenser får det. Vi är således helt emot denna privatisering. Det hade emellertid kunnat övervägas om det var så att boende i privat regi var bättre än den offentliga men inte ens det argumentet finns.
Socialstyrelsens kundundersökning visar klart och tydligt att äldreboendena i Helsingborg drivna i offentlig regi visar ett bättre resultat än boende i privat regi. Detta är faktiska siffror som varken kan nonchaleras eller trollas bort. Så varför privatisera? Man talar om att det är bra med konkurrens och det måste finnas en valfrihet för de äldre. Man ska kunna välja var man vill bo. Det är fina ord men vad innebär denna valfrihet egentligen.
För den blågröna majoriteten innebär detta att du kan tacka nej till erbjuden plats om det är ett boende du inte vill till, men då åker du ur kölistan och får göra en ny ansökan. För oss sverigedemokrater innebär valfrihet att du faktiskt kan välja var du vill bo dvs. du har önskemål om ett boende och står i kö till just detta. Med den befintliga blågröna “valfrihets” modellen blir det ju ganska svårt och omständigt för den enskilde individen att välja  bort det privata alternativet om detta inte önskas.
Våra äldre förtjänar det bästa vi för närvarande kan tillhandahålla och det är inte det privata alternativet.
Tänk om, gör rätt. Behåll våra äldreboende som de är.
Ulrika Persson (SD)
Ledamot i Vård och Omsorgsnämnden

2 Kommentarer

  1. Micke Carlsson 9 februari, 2016 Svara

    Mycket bra och stringent skrivet!

  2. Sören.R 10 februari, 2016 Svara

    Bra skrivit!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.