Inför ett återvändarcenter i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Inför ett återvändarcenter i Helsingborg

Att Helsingborgs kommun har problem kopplat till ett stort utanförskap är ingen hemlighet för någon. Stora kostnader för försörjningsstöd och barn som ser sina föräldrar växa upp utan arbete skapar ofta en ond cirkel vilken leder till att även nästa generation blir försatt i samma utanförskap. Någonting måste göras för att förbättra denna situation.

 

Återvandring ska inte ses som något främlingsfientligt – tvärt om! En persons bild av vad som är dennes hem tar lång tid att förändra, inte minst om tiden i ens nya land blir svår och är kantrad av ett långt utanförskap. En välfärdsstat fungerar bara då alla som kan bidra också bidrar så mycket de kan. Är du utlandsfödd och inte kommer in i samhället kanske personen ifråga funderar på om Sverige verkligen är landet för honom eller henne.

 

Genom att i kommunal regi starta ett så kallat återvändarcenter vill vi att staden ska bistå de människor som vill starta upp ett nytt liv i deras respektive hemländer. Det kan handla om personer som idag befinner sig i Sverige illegalt eller personer som på ett eller annat sätt känner att deras tid i Sverige har nått sin vägs ände. På återvändarcentret ska det finnas personal som kan bistå dessa personer med all information som kan tänkas behövas.

 

Helsingborgs stad bör samtidigt utreda på vilken nivå ett kommunalt återvändarstöd bör ligga på för att öka andelen personer som frivilligt väljer att lämna landet för att återvända hem. En summa kan i Sverige uppfattas som låg, men kan vara desto mer värd i personernas hemländer. Med tanke på att kommunen i detta fall rör sig in i områden som kan anses röra sig utanför det kommunala åtagandet skulle kommunstyrelsen därför kunna tillskriva regeringen om ett statligt stöd för att kunna öka nivån på återvändandet.

 

För att nå ut till personerna som kan tänkas vilja återvända menar vi att information om återvändarcentret årligen bör skickas ut till utrikesfödda personer i arbetsför ålder som nolltaxerat de senaste fem åren i deras vuxna liv. Informationen ska finnas tillgänglig på olika språk för att nå ut till så många som möjligt. Information som detta utskick ska tänkas innehålla kan vara adressen till återvändarcentret, summan på återvändarbidraget samt allmän information om hur personalen på återvändarcentret kan bistå.

 

 

 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

 

– att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten till uppstartandet av ett återvändarcenter inom Helsingborgs stads regi.

 

– att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda på vilken nivå ett återvändarbidrag bör ligga på för att få så stor effekt som möjligt till en så liten kostnad som möjligt.

 

– att ge berörd nämnd i uppdrag att årligen skicka ut information om återvändarcentret till utrikesfödda personer i arbetsför ålder som nolltaxerat de senaste fem åren.

 

Pontus Andersson (SD)

Felix Lindau (SD)

 

2 Kommentarer

  1. Anonym 28 maj, 2018 Svara

    Detta bör även gälla de som har 0 taxerat färre än fem år och lever i en eller annan form av utanförskap samt de som önskar familjeåterförening , vilket bör gälla i det land vederbörande kom ifrån .

  2. Anonym 29 maj, 2018 Svara

    Verkar bra med återvändarcenter! lycka till! hälsar Ulla i Helsingborg!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.