Idrotts- och Fritidsnämndens sammanträde tisdagen 23/8 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Idrotts- och Fritidsnämndens sammanträde tisdagen 23/8

 

 

Mindre lyckosamma ärenden kommer det alltid finnas och det är något vi i Sverigedemokraterna gör vårt yttersta för att uppmärksamma och reservera oss mot. Man sitter i nämnder och styrelser för att göra det som är bäst för gemene man och kommunens invånare. Därför är det chockerande när beslutsärenden kommer på bordet som går helt emot vad som är bra för kommunen. Dessa ärenden skall vara granskade och genomgångna av tjänstemännen. De är sedan sammanfattade av någon politiker. Jag har därför svårt att förstå hur man kan missa enkla men mycket viktiga syften i en del förslag.

Ett sådant ärende dök upp på Idrotts- och Fritidsnämndens bord 23/8 gällande en ombyggnation av Actics lokaler i Helsingborg. Beskrivningen från Actic beskrev en framtid där alla skall få tillgång till lokalerna, däribland de grupper som av sociala skäl inte vågat ta del av deras verksamhet tidigare.

Vi i Sverigedemokraterna har sedan tidigare lagt ett ärende där vi vill ge tillgång till evenemang för de som bor på vårdboende, de som av medicinska eller psykiska besvär annars har svårt att ta till vara på det som erbjuds i samhället genom att erbjuda gratisplatser till dem för att ge tillgång till ett normalt liv. Detta ärende stöddes inte av resterande Idrotts- och Fritidsnämnden. Därför var det en glädje att se att ett ärende i samma anda kom på bordet, vi ville bara försäkra oss om att det var denna grupp människor som Actic syftade till i sitt projektanförande.

Efter ett par samtal fick vi tag på ansvarig projektledare och fick där beskedet att de nya lokalerna skulle husa träning för kvinnor. På frågan om det handlade om en segregation så säger personen i fråga ”finns behovet så blir det givetvis så, men man får smyga in det”. Han fortsätter med att hänvisa till Lund och Uppsala där liknande ombyggnation successivt inneburit segregerad träning.

Att detta missats av övriga framgick tydligt då de inte hade pratat med någon från Actic rörande detta. Man tog ett beslut baserat på en text formulerad för att sälja en idé som gav vaga antydningar till att hjälpa sociala grupper. Att man inte efterforskar vilka man då syftar på är för oss i Sverigedemokraterna obegripligt då det handlar om skattebetalarnas pengar som skall investeras och det handlar om kommunens ställningstagande till kvinnors lika rätt i samhället.

Sverigedemokraterna avslog förslaget och övriga röstade Ja, varpå Sverigedemokraterna reserverar sig mot ett sådant beslut. Vi måste se till att behålla allas lika rätt och inte vikas oss för populistiska vindar och blunda för de framtida konsekvenserna som dessa missar innebär för ett samhälle som värderar allas lika rätt.

Matthew Bonnor

 

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.