Helsingborgs BT kemi? Insändare inskickad till Helsingborgs Dagblad | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Helsingborgs BT kemi? Insändare inskickad till Helsingborgs Dagblad

På senaste Kommunfullmäktige var det många hårda ord från övriga partier p.g.a. att vi Sverigedemokrater är motståndare till att upplåta mark på Kemiraområdet för mellanlagring av flygaska. Flygaska är en restprodukt som uppstår när man renar röken från värmeverken. Denna är klassad som miljöfarlig och innehåller tungmetaller, gifter och salter.

Tanken är att vi ska ta emot flygaska från andra städer i Sverige och Danmark och sen ska denna skeppas med båt till Norge för slutförvaring. Det är inga små mängder det handlar om eftersom Anders Lundström (KD) som är ordförande i Miljönämnden sa att om detta skulle fraktas med lastbil istället för med båt så motsvarar det 40 varv runt jorden.

Är det inte bra att detta går med båt istället för lastbil? Givetvis, men det vi motsätter oss är att lägga så stora mängder tungmetaller och gifter nära bostäder och stränder. Blir det spill i Öresund när det ska lastas på båten? Risken är dessutom överhängande att de lastbilar som kommer och tippar av askan kör i denna och det som fastnar på däcken sprids från Kemira och sen längs med hela Rusthållsgatan.

Hur länge dröjer det innan vi hittar spår av dessa gifter i vårt grundvatten?

Därför är vi Sverigedemokrater motståndare till detta upplägg och tycker att vi endast ska ordna med transporter av vår egen aska från Filbornaverket.

 

Det som förvånar oss mest är att Miljöpartiet stödjer och talar sig varm för detta. Kanske är det priset man får betala för att få några kommunalråds- och ordförandeposter? Men vad säger de som röstat på detta parti?

 

Kent Davidsson

Sverigedemokraterna Helsingborg

6 Kommentarer

 1. agneta persson 21 oktober, 2016 Svara

  håller med e r har erfarenhet av det

 2. agneta persson 21 oktober, 2016 Svara

  det ska vi ej ha mer en nödvänig

 3. Gerd Albert 21 oktober, 2016 Svara

  Detta är väldigt viktiga slutsatser och steg som vi måste ta och en eloge till Er som verkligen motsätter sig detta. Det är helt riktigt att vem skall sedan stå där med kepsen i handen och försöka be om ursäkt när vi får meddela våra väljare, medborgare att, tyvärr Ni kan INTE längre dricka det vattnet som kommer från detta områder, det är även totalt BADFÖRBUD i Öresund. Detta är verkligen något som vi aldrig skall kunna ställa upp på.

 4. Tornuggleman, medlem 28 oktober, 2016 Svara

  Kan bara instämma med protesten !
  Jag är stolt över vårt parti, vilka än en gång sätter invånarna i första rummet.

  Tack !

 5. Börje Wigström 1 december, 2016 Svara

  Med tanke på att man hanterar dessa giftiga ämnen måste man se till så att hanteringen blir miljövänlig. Miljöpartiet, trodde jag skulle se på det här på ett sätt som skulle skydda mark och miljö. Tyvärr är Miljöpartiet inte ett parti som tar den hänsyn man kan kräva enligt de kriterier som finns inskrivna I Miljöbalken.

  Bara för att Sverigedemokraterna har satt ner foten och krävt åtgärder I den miljöhantering som nu sker trilskas MP med att gå emot SD.s krav och later saker hända som kan bli en miljöskandal.

  Vi måste lära av tidigare miljöskandaler. Vi får inte upprepa och låta nya miljöskandaler uppstå. Se på hur den nya giftskandalen drabbar landskrona. En rubrik, som säger: ”skyhöga halter av cyanid uppmätt I grundvattnet I Landskrona”. Det som också är en miljörisk I Helsingborg är att flygaskan skall mellanlagras och då är det frågan om hur länge det skall ligga där (kemira). Ju längre flygaskan mellanlagras ju större är risken att giftiga ämnen urlakas från flygaskan och kontaminerar grundvattnet med giftiga kemikalier.

  Politiker, ni måste ta ert ansvar och inte låta prestige styra era handlingar. Hantera det här strikt miljömässigt när ni går in I hanteringen och att det måste finnas Miljöjuridiska åtaganden som måste uppfyllas.

 6. Per Stenberg 2 december, 2016 Svara

  Mycket bra skrivet,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.