Hej Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och övriga partiledare! | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Hej Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och övriga partiledare!

Ursäkta att jag stör mitt i det hektiska valkampanjandet, men jag har några viktiga frågor som det är ytterst angeläget att ni svarar på. I många, många år har ni sagt till de svenska väljarna att invandringen till vårt land är en ekonomisk vinst. Alldeles nyligen kom dock nya rapporter från Migrationsverket som visade att invandringen kommer att slå alla rekord under de kommande åren och att detta kommer att kosta tiotals miljarder kronor utöver alla de pengar som invandringspolitiken redan kostar. Tiotals miljarder som inte finns. Detta gjorde att bubblan till slut sprack och att regeringen tvingades erkänna att invandringspolitiken är otroligt kostsam och därmed utgör ett direkt hot mot den svenska välfärden. Statsminister Fredrik Reinfeldt förklarade: “Jag kan redan säga att det kommer att bli omfattande kostnader för att ta emot dessa människor. De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för i offentlig finansiering. Därför lovar vi nära nog ingenting i den här valrörelsen.” *

Detta är anledningen till att jag skriver till er. Ni är under valrörelsen fantastiskt bra på att lova en massa saker till väljarna. Ni strör dagligen ut miljarder och åter miljarder i valfläsk. Men, om det nu är så att vi inte har råd med något annat än invandringen, om det till och med är så att vi måste börja dra ned på befintliga verksamheter för att kunna utöka invandringen, hur ska ni då få vår ekonomi att gå ihop? Hur ska ni kunna minska arbetslösheten? Var ska ni få pengarna ifrån? Försvaret finns ju knappt längre, där kan ni inte skära mer. Så, vad tänker ni spara på?
Ska de utsatta barnen i skolan få ännu mindre stöd? Ska fattigpensionärerna tvingas bli ännu fattigare? Ska ännu fler sjuka behöva lida och vänta ännu längre innan de får vård? Ska personalen i äldreomsorgen tvingas arbeta ännu hårdare till ännu lägre löner? Ska de gamla i äldreomsorgen få ännu sämre mat och få komma ut ännu mer sällan? Ska polisen fånga ännu färre bovar? Ska brottsoffer få ännu mindre stöd? Eller är er plan att skatterna ska chockhöjas för att klara mer invandring?

Oavsett vad ni väljer, så måste ni alla lämna besked till väljarna och ni måste göra det nu. Ni kan inte fortsätta att lova saker för pengar som ni faktiskt inte har.
Mitt partis budskap till de svenska väljarna är tydligt: Det är dags för en mer kostnadseffektiv flyktinghjälp i krisområdenas närhet. Det är dags att börja prioritera svensk välfärd och att stå upp för utsatta och svaga grupper i vårt land.

Det är dags för förändring, förändring på riktigt!

Jimmie Åkesson, Partiledare
Vi

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.