Grattis | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Grattis

Du bor just nu i en av Sveriges välmående kommuner. Tyvärr kan det bli ändring
på det nu – om vår statsminister Stefan Löfven får bestämma.
Stefans regering vill nämligen förändra mottagandesystemet i syfte att frånta
kommunerna deras självbestämmanderätt i frågan om asylmottagande. Detta
för att kunna tvinga kommunerna till ett mottagande, oavsett om orten klarar av
det eller ej.

För många av de kommuner som har höga invandringsnivåer sedan tidigare har
det tyvärr inneburit att:

-Skola och förskola har belastats hårt.
-Skolresultaten har försämrats.
-Brottsligheten har ökat.
-Tryggheten har minskat.
-Vården och omsorgen har överbelastats.
-Bostadsbristen har ökat.

I slutänden har de höga invandringsnivåerna inneburit att många av
kommunerna har blivit beroende av statsbidrag för att klara av den kommunala
ekonomin.
Samtidigt som kommunerna i Sverige inte klarar av att hantera den ökade
flyktingbördan kan det vara värt att påminna sig om att det i dagsläget finns
över 60 miljoner människor på flykt i världen. Stefans regering vill endast hjälpa
en bråkdel av dessa genom att ta dem till Din kommun. Vi är övertygade om
att detta är fel väg att gå. För samma resurser skulle vi nämligen kunna hjälpa
mångdubbelt fler i direkt anslutning till flyktingarnas närområden.
Tvärtemot Stefan vill vi sverigedemokrater därför utöka våra resurser till FN:s
flyktingorgan, UNHCR. På så vis hjälper Sverige fler flyktingar, utan att välfärden i
våra kommuner äventyras.

Vi vill därför uppmana dig till att inte låta Stefans regering tvinga din kommun
till något som den inte anser sig klara av. Gör din röst hörd. Skriv en insändare.
Kontakta din lokalpolitiker. Prata med dina grannar.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad – På riktigt!

Vi är Sveriges enda oppositionsparti – www.sverigedemokraterna.se

3 Kommentarer

 1. Rosemarie 14 september, 2015 Svara

  Hej Stefan Löfven och Åsa Romson! Sluta pumpa in fler flyktingar i vår vackra kommun. Vi har redan ont om bostäder och jobb och vi vill fortsätta bo tryggt i vårt hem. Det räcker nu! Vi vill inte ha ett samhälle som Rosengård eller Rinkeby. Ni kan inte lösa integrationsproblem och arbetslöshet genom att ta in fler flyktingar! Ta hand om de som redan finns så att de kan leva i fred som vi, och så att de kan också bidra ekonomiskt i vårt samhälle! Börja ta hand om oss, om våra gamla, om våra barn och sluta fokusera er politik på enbart flyktingmottagandet!

  • Per Stenberg 15 september, 2015 Svara

   Hej

   Mycket bra skrivet.
   Jag hoppas jag på att det blir ett nyval snart.

 2. Hanserik Skaftruna 12 oktober, 2015 Svara

  Vad partiledardebatten åter igen visade.
  Detta är vad ”DUNDERKLUMPEN” och hans ”styrmän” i MP och V partierna tagit ombord på den Svenska skutanefter HAVERIETS (DÖ) Pga. att inte i tid och enligt GPS:en, byta kurs inför faran. Nej då! Ta ombord flera ”fripassagerare” för biljetten betalas av det arbetande Svenska folket. Ta av svensken välfärden, skolor, sjukvård, tandvård, åldringsvård, pensioner, och låt dem bo i baracker. Ty de nya bostäder som byggs är ämnade för andra, sådana som KOMMUNALSKATTEN försörjer.
  —-
  Prima facie-flyktingar[
  När stora grupper av människor flyr och söker asyl i annat land på kort tid, kan det vara svårt för mottagande stater att hinna med att utföra en individuell utredning av varje enskild asylsökande för att bedöma dennes ansökan. Flyktingstatus är en rättslig status som är individuell och därmed enbart tillfaller den enskilda individ som uppfyller kriterierna. Under sådana förhållanden tillerkänner stater ibland flyende en status som prima facie-flyktingar, vilket innebär att dessa får flyktingstatus i landet på grundval av varifrån de kommer och de förhållanden som konstaterats föreligga där Dessa personer antas vara flyktingar, men de tillerkänns inte en flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention. De är således inte heller berättigad att åtnjuta de rättigheter som tillfaller flyktingar enligt flyktingkonventionen. Vissa regionala flyktingkonventioner och fördrag omfattar dock även prima facie-flyktingar.
  Kvotflyktingar]
  Inom ramen för det internationella samarbetet rörande flyktingar, organiserar FN:s flyktingkommissariat ett kvotuttagningsprogram. Tanken är att världssamfundet gemensamt ska hjälpa de länder som får ta en stor börda sett till hur många flyktingar de tar emot och deras kapacitet att ta emot dessa personer. Programmet syftar även till att hitta permanenta lösningar för flyktingar som annars inte har en möjlighet att komma ur sitt flyktingskap. Inom programmet identifierar FN:s flyktingkommissariat flyktingar runtom i världen för omförflyttning till andra länder. De flyktingar som identifieras benämns kvotflyktingar. Sverige deltar i programmet. Innan en person omförflyttas till Sverige såsom kvotflykting, ges de uppehållstillstånd i Sverige.
  Invandrare Har uppehållstillstånd innan ankomst. Har utbildning och yrke, därmed icke tärande utan närande! De är ekonomiskt bidragande. STOR SKILLNAD.!
  BEGÄR AV ERT POLITISKA OMBUD-”DEN DU RÖSTADE FRAM I SENASTE VALET” NYVAL

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.