Genmäle till Beng Larsens påhopp i H.D 080128 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Genmäle till Beng Larsens påhopp i H.D 080128

Som s känner sig själva

Socialdemokraterna och Bengt Larsen har gått kurs för att ta debatten med sverigedemokraterna. Att ta debatten har de fått lära sig ska ske genom att svartmåla och smutskasta sd, absolut inte ta debatten offentligt genom samtal. Den enda anledningen till varför socialdemokraterna bildat nätverk för att bekämpa (är sd ohyra?) sverigedemokraterna är rädslan för att sd ska ta röster ifrån s. Men det handlar också om att fly undan sitt eget ansvar. Socialdemokraterna anklagar bland annat Sd för att vara odemokratiska, främlings-, löntagar- arbetar- och fackföreningsfientliga.

Men var står då socialdemokraterna själva i dessa frågor?

Socialdemokraterna är till skillnad från sverigedemokraterna positiva till det nya Lissabonavtalet (EU:s konstitution/grundlag). Lissabonfördraget innebär att Sverige upphör som självständig nation och det införs en europeisk grundlag. Lissabonfördraget innebär bland annat att det enda samhällssystem som är godkänt är det extremt marknadsliberala. Det fastslås också vilket ekonomiskt system som ska gälla. Det strider mot både svensk grundlag och demokrati. Lissabonfördraget som socialdemokraterna godkänt har stora likheter med grundlagen i det gamla Sovjetunionen och nuvarande diktaturer.

Men inte nog med det – socialdemokratin har inte heller till skillnad från sverigedemokraterna agerat för att värna kollektivavtalen och den fria förhandlingsrätten som hotas av Lissabonfördraget. Snarare är socialdemokraterna emot arbetare och löntagare i denna fråga. För fackföreningarnas del så är det snarare så att facket och socialdemokraterna bedriver hetsjakt på sverigedemokrater och belägger sverigedemokrater med yrkesförbud, förbud mot att inneha förtroendeposter inom facket och inte minst utesluter medlemmar för att de är sverigedemokrater. Det är inte demokratiskt agerande från socialdemokraterna/facket. Men att beskylla sverigedemokraterna för politik som man själv bedriver är oetiskt, men som s känner sig själva tror de sig känna andra.

Michael Rosenberg (sd)
vice ordförande
SD-Helsingborg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.