Föreningen frihamnen och de hemlösas situation | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Föreningen frihamnen och de hemlösas situation

Ställd till socialnämndens ordförande Kommunalrådet Thomas Finnborg. Ärende: Föreningen Frihamnen och de hemlösas situation i Helsingborg

Efter ett föredrag av Björn O. Anderberg blev vi engagerade av de hemlösas livssituation. Jag själv deltog i ett möte där vi politiker debatterade om vad som bör göras och på vilket sätt kommunen bör ta ansvar för denna verksamhet, då kommunen endast betalar för ”nattöppet” på Hemlösas hus sex månader framöver.

Socialförvaltningens kritik är att det inte bedrivs någon omfattande rehabilitering. Föreningen Frihamnens ordförande Björn O. Anderberg tillbakavisar kritiken och framhåller att det fungerar med rehabiliteringen enligt de givna premisserna. Han anser dock det som meningslöst att fortsätta verksamheten om stödet bara gäller korttidsavtal från kommunens sida. Alla politiker från samtliga partier säger att det är ett misslyckande att vi har hemlösa i vårt välfärdsamhälle. Nu är det dags att vi gör något radikalt och att vi genom handling visar att vi vill lösa frågan om de hemlösa.

Frågor:

1.) Varför vill man inte ta fullt ekonomiskt ansvar för denna verksamhet från kommunens
sida ?

2.) Varför kan inte kommunen bistå med större och bättre lokaler ?

3.) Varför är man ovillig att teckna ett långtidsavtal ?

4.) Varför måste man vara så formell angående rehabiliteringen ?

Många av de hemlösa har med största sannolikhet dåliga erfarenheter av de sociala myndigheterna, känner sig dåligt behandlade, och har pga detta ”valt” att ställa sig utanför samhället.

5.) Varför kan man inte bedöma varje individ utifrån deras personliga förutsättningar ?

Helsingborg 2007-01-09

Dick Johansson med övriga kf-gruppen för Sverigedemokraterna-Helsingborg.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.