Folkets val i väljarundersökningen den 28 juli-10 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Folkets val i väljarundersökningen den 28 juli-10

Till min mening 2010-06-29

Folkets val i väljarundersökningen den 28 juli-10

Lars Ohlsson, strateg i Brottsförebyggande rådet i Helsingborgs kommun, tonar ner helsingborgarnas tredje viktigaste fråga om brottslighet och trygghet i väljarundersökningen. Antalet brott som ökat under 2000-talet härleder man på ett enkelt sätt till befolkningsökningen på 4000 tusen personer. I trygghetsundersökningen sticker gruppen över 50 år ut som en otrygg grupp, men detta tar man lätt på, då äldre inte drabbas av våld i den utsträckningen som de tror, trots att åldringsrånen har ökat. Lars O, förundras över dem som vill öka tryggheten i Helsingborg och undrar vad de menar och frågar sig om det är otryggt i Helsingborg. Vidare tycker han att man skrämmer medborgarna om man som media och politiker talar om att öka tryggheten, då de lätt kan dra slutsatsen av att det verkligen är otryggt i staden. Själv undrar jag vad Lars O egentligen menar. Tror han att helsingborgarna är allmänt rädda eller inbillningssjuka? Är det kanske på det sättet, att denna otrygga grupp har erfarenhet och verkliga upplevelser av brottsligheten? Det finns all anledning att respektera medborgarnas åsikter och oro och när även vår justitieminister vill utreda möjligheten att låta polis och åklagare utdöma straff direkt på plats, för att underlätta köer till domstolarna , tyder detta på stora problem med brottsligheten . Det finns all anledning till oro när man tittar på statistiken, men det verkar inte oroa de som sitter i Brottsförebyggande rådet i Helsingborg.

Kaarina Andersson (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.