Det svenska djurskyddet måste förbättras 2009-11-16 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Det svenska djurskyddet måste förbättras 2009-11-16

 Yra 

  

  Till min mening                                                                         2009-11-16

DET SVENSKA DJURSKYDDET MÅSTE FÖRBÄTTRAS

Många människor tror att vi i Sverige har världens bästa djurskydd, men en granskningsrapport visar på att Schweiz ligger i topp och därefter kommer Österrike och Norge. Ansvaret för djurskyddskontrollerna har flyttats från kommunerna till staten och därmed är risken större för att djur far illa.  I Skåne är djurskyddsinspektörerna lokaliserade i Kristianstad, medan de flesta djurskyddsärendena berör västra och södra Skåne. Ett helt befängt beslut som leder till ett försämrat djurskyddsarbete. Vår nuvarande djurskyddslag från 1988 har brister och bör förbättras på flera områden. Man måste vidta åtgärder för att hjälpa djur som blir övergivna, förvildade, misshandlade och sexuellt utnyttjade.  En katt som antas vara övergiven eller förvildad, kan lättvindligt med nuvarande lag avrättas av en jakträttshavare utanför tättbebyggt område utan tillstånd. I Sverige tillåts också kastrering av grisar utan bedövning och även inom områden som pälsuppfödning, träning och tävling med djur, behöver djurskyddet ses över. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar i januari 2011. I Finland har man i lagstiftningen slagit fast att alla kommuner ska ha djurhem och ta ansvar för utsatta djur.

Djuren kan inte vänta längre och därför anser vi i Sverigedemokraterna att Helsingborgs kommun bör ta sitt ansvar för de djur som är hemlösa och övergivna genom att inrätta ett kommunalt djurhem. Allt fler djur far illa och de etablerade djurhemmen har ofta inte tillräckligt med platser. En veterinär ska vara kopplad till verksamheten och utföra eventuell vaccinering, kastrering, märkning mm. Inget friskt djur ska behöva mista livet på grund av hemlöshet. Ett kommunalt register bör finnas med nödvändiga uppgifter för att underlätta efterlysning av ett förlorat djur. Idag finns det alltför många aktörer vilket försvårar ett återfinnande. Ett kommunalt djurskyddskonto kan upprättas dit privatpersoner och företag kan lämna bidrag för att underlätta verksamheten. Vi Sverigedemokrater står på djurens sida och har därför lämnat in en motion till kommunen i denna fråga.

Kaarina Andersson (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.