Demokratiprojekt | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Demokratiprojekt

 

Demokratiprojekt                                                         2010-09-16               

Sedan en tid tillbaka har vi i Sverigedemokraterna varit inbjudna till demokratidebatter på olika platser i staden. I början av juni besökte vi under tre dagar, Gustav Adolfsskolan, där vi tillsammans med andra partier presenterade vår politik. Åhörarna som mestadels var invandrare kom från Komvux Kärnan, NK-data AB, och Lernia AB. Syftet var att ge deltagarna insyn hur vi arbetar i valtider här i Sverige och att avdramatisera begreppet politik och öka egenintresset för ett ökat valdeltagande. Vi märkte ett intresse för våra åsikter och flera kom fram för att prata med oss. Det kanske berodde på att vi är ganska raka i våra politiska frågor. Vi framhävde våra tre viktiga prioriterade områden. En av dessa är, den vi anser okontrollerade invandringen som gör att arbetslösheten skjuter i höjden. Vi berättade också om diskrimineringen som sker på arbetsmarknaden när det gäller svensk arbetskraft. Det vi främst syftade på var de s.k. instegsjobben som finansieras med 75 % av lönen vid anställning av nyanlända invandrare. Det finns också praktikjobb som företrädesvis går till nyanlända invandrare. Detta motsätter vi oss bestämt och menar att jobben i första hand ska gå till inhemsk arbetskraft. Den andra frågan gällde våra äldre, som ofta får stryka på foten i dessa dagar och vi menar att man som gammal ska få den hjälp man behöver och kunna leva hela livet med värdighet och trygghet. Den tredje frågan handlade om brottsligheten, som också ökar i landet. Man ska kunna vistas ute på gator och torg utan att känna sig rädd och osäker. Vi vill också skärpa straffen och det ska inte finnas några mängdrabatter på brott. När mötet var slut, kom en del av åhörarna fram till oss och tyckte vi hade rätt i mycket av det vi sade. En invandrarkvinna var mycket besviken då hon var välutbildad och hade fått uppfattningen om att det fanns gott om arbete i Sverige. Vi förklarade för henne att många akademiker i landet är arbetslösa och vi måste tänka på dessa i första hand.

 

Kaarina Andersson

Dick Johansson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.